MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Рекомендація Rec(2002)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах»

Комитет Совета Европы против пыток опубликовал свой отчет по Украине

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи. Функціонування демократичних інституцій в Україні

Рекомендація ПАРЄ стосовно Інституції омбудсмена (Рекомендація № 1615 (2003)

Рекомендація Rec (2006) 13 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань з Пояснювальною запискою

Європейська хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом

Kонвенція про створення системи реєстрації заповітів

Європейська конвенція про обчислення строків

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства

Європейська конвенція про усиновлення дітей

Протокол №2 до рамкової конвенції про траскордонне співробітництво між териториальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва

Європейська конвенція з прав людини. Протокол №11, який передбачає перебудову контрольного механiзму, створеного Конвенцiєю про захист прав i основних свобод людини

Протокол № 2 до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Протокол №1 до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Шостий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

П’ятий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Четвертий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Другий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи