пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200411
12.05.2004

Лист Луганського відділення КВУ до начальника Луганського УМВС

   

Начальнику управлiння УМВС
по Луганськiй областi
С.В.Крижановському

Шановний Станiслав Вiкентiйович!

Газета «Луганська правда» № 37 от 3.04.04 оприлюднила матерiал «Оборотни выходят ночью», в якому наводяться факти незаконного затримання, побиття та пограбування нарядом ППС жителя Луганська. Ксерокопiя статтi додається до листа.

Нам вiдомо, що за Вашою особистою участю за цим фактом порушена кримiнальна справа, i працiвники, що, можливо, дiйсно є винними у скоєннi злочину, усуненi вiд виконання посадових обов’язкiв, а справа передана до прокуратури для проведення слiдства.

Ми з розумiнням ставимось до того, що подiбна iсторiя може трапитись у будь-якiй країнi, i жоден правоохоронний орган не застрахований вiд того, що до його складу можуть потрапити випадковi люди, якi замiсть захисту закону самi його порушують. Оприлюднений газетою матерiал викликав нашу занепокоєнiсть через iншi обставини, щодо яких нам невiдомо про адекватну реакцiю керiвництва УМВС.

Як можна зрозумiти з iнформацiї, що оприлюднена газетою, потерпiлого вiд незаконних дiй спiвро­бiтникiв мiлiцiї iншi мiлiцiонери двiчi схиляли до подання заяв, якi б мiстили свiдомо неправдивi ствердження. Це вiдбулося як у райвiддiлi Луганського МВ УМВС, куди побитого лiкаря було примусово доставлено, так i, тiєї ж ночi, у Луганському мiськвiддiлi мiлiцiї, куди вiн звернувся зi скаргою особисто. В обох випадках посадовi особи схиляли постраждалого до написання заяв щодо непричетностi мiлiцiонерiв до противоправних дiй.

Якщо ця iнформацiя вiдповiдає дiйсностi, то це говорить про те, що в системi МВС у регiонi, якою Ви безпосередньо керуєте, не лише вiдсутнi дiєвi механiзми для виявлення противоправних дiй спiвробiтникiв мiлiцiї, а, навпаки, iснує корпоративна система захисту будь-яких, у тому числi – i злочинних, дiй конкретних мiлiцiонерiв.

Такi обставини, якщо вони вiдповiдають дiйсностi, є порушенням iз боку держави Україна прав, передбачених ст. 13 Європейської конвенцiї прав людини i основних свобод.

На жаль, наша органiзацiя, що є правозахисною i пiдтримує дiяльнiсть громадської приймальнi, неодноразово зiштовхувалася з випадками, коли спiвробiтники мiлiцiї здiйснюють тиск на громадян iз метою отримання заяв чи пояснень «потрiбного» спiвробiтникам мiлiцiї змiсту.

У зв’язку з викладеним, просимо повiдомити нам:

1. Чи проведена управлiнням внутрiшньої безпеки УМВС перевiрка оприлюдненої газетою «Луганська правда» iнформацiї щодо примушення спiвробiтниками РВВС та МВВС постраждалого лiкаря до написання заяв про непричетнiсть мiлiцiонерiв до факту побиття та iнших зловживань?

2. Якщо ця iнформацiя була пiдтверджена, то чи були притягнутi виннi до вiдповiдальностi i до якої саме?

3. Якщо ця iнформацiя не була пiдтверджена, то чи була вона офiцiйно спростована? В такому випадку просимо надати текст спростування й прiзвище особи, яка персонально вiдповiдає за достовiрнiсть тексту спростування.

4. Якi заходи були здiйсненi Управлiнням Мiнiстерства внутрiшнiх справ по Луганськiй областi у зв’язку з публiкацiєю у газетi «Луганська правда» для покращення органiзацiї внутрiшнiх розслiдувань у регiональнiй системi УМВС та по роз’ясненню законного порядку застосування ст. 143, 146 чинного КПК України та ст. 364, 373 КК України?

З повагою
Голова ЛОВ ВГО КВУ Олексiй Свєтiков


Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль