пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
28.07.2006 | Віктор Ющенко
Політика і права людини

УНІВЕРСАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

   

Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та винятковість нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у чесний і демократичний спосіб на виборах до Верховної Ради України 26 березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми, що постали у Парламенті України, і створити основу для об’єднання суспільства,

Прямуючи до встановлення загального національного примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення непростих сучасних проблем суспільства,

Запроваджуючи традицію всеосяжного національного політичного і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя,

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав і свобод людини, соціальної справедливості і європейського вибору України,

Підтверджуючи  незмінність  і  незворотність зовнішньополітичного  курсу  України  та  з  метою  посилення міжнародного авторитету України,

І в діях та вчинках неухильно керуючись засадничими національними інтересами України,

Ми, представники парламентських політичних сил, проголошуємо ці принципи як Універсал національної єдності, що виявляє нашу спільну політичну волю до об’єднання зусиль задля добра України і її громадян.

З метою реалізації таких пріоритетів національного розвитку як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, поважана у світі, інтегрована у глобальні процеси держава погоджуємось на першочергове здійснення

ПЛАНУ ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:

1.  Збереження унітарності та соборності України.

2.  Удосконалення  конституційної  реформи,  створення збалансованої  системи   «стримувань  і  противаг»  між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України.

3.  Приведення рішень всіх органів державної влади та органів місцевого  самоврядування  у  відповідність  з  Конституцією України.

4.  Створення політичних та правових умов для  безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах усіх рівнів.

5.  Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття  законів  України  "Про  Кабінет Міністрів  України"  та  „Про державну службу" (нова редакція), підготовлених до подання Президентом України.

6.  Продовження  судової  реформи  відповідно  до  схваленої Концепції  вдосконалення  судівництва  для  утвердження справедливого суду в Україні.

7.  Реформування системи правоохоронних органів відповідно до європейських  стандартів,  приведення  кримінального  права, кримінального судочинства у відповідність з стандартами і рекомендаціями  Комітету  міністрів  Ради  Європи, Європейського  Союзу та  рішеннями Європейського  Суду з прав людини.

8.  Стимулювання  розвитку  місцевого  самоврядування  через забезпечення його фінансової спроможності та реформування адміністративно-територіального  устрою.  Відмова  від федералізації на користь децентралізації.

9.  Приборкання корупції на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента  України у цій сфері.

10. Забезпечення статусу української мови як єдиної державної та мови офіційного спілкування органів влади з одночасним гарантуванням прав мов національних меншин відповідно до Європейської хартії.

11. Розвиток культури та відродження духовності багатонаціонального Українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

12. Дотримання свобод віросповідання. Підтримка прагнень до утворення єдиної помісної Української православної церкви.

13. Підвищення добробуту громадян України, подолання бідності через ефективний та адресний соціальний захист, справедливе пенсійне забезпечення.

14. Становлення середнього класу через підвищення доступності та якості освіти, трансформацію політики доходів населення, гарантування гідної оплати праці, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць.

15. Пропаганда здорового способу життя, переорієнтування на пацієнта системи охорони здоров’я та створення Національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини.

16. Досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5% при інфляції не більше ніж 10%, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць.

17. Проведення податкової реформи, що передбачає, зокрема, запровадження податку на нерухомість та єдиного соціального внеску на фонд оплати праці

18. Підвищення ефективності використання природних ресурсів, особливо енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

19. Підвищення ефективності сільського господарства через введення землі в економічний обіг.

20. Гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту приватної власності.

21. Підвищення якості комунальних послуг через створення конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

22. Невідкладне прийняття необхідних для вступу України до СОТ змін до законодавства та вступ до даної організації до кінця 2006 року.

23. Неухильне виконання Плану дій „Україна - ЄС", невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.

24. Налагодження ефективного економічного партнерства з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами України, керуючись інтересами взаємної вигоди.

Ми, що нижче підписалися, переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції і системи влади в цілому, які опиратимуться у своїй роботі на нових механізмах громадсько-політичної взаємодії, зокрема:

1. Розробку та запровадження регулярних процедур публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, які залучають до діалогу, зокрема,  позапарламентські  політичні  сили,  громадські об’єднання  та  інших  учасників  суспільно-політичного процесу;

2.  Формування ефективних механізмів громадського контролю дій влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державного  управління  та  органів  місцевого самоврядування.

3.  Забезпечення  відповідності  діяльності  органів  влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громад та громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадських сил до участі  у  покращенні  ефективності  кадрової  політики  в державі.

Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу коаліційної угоди більшості, можлива лише за умови створення у Верховній Раді України V скликання Коаліції національної єдності, та підтримуємо такий крок.

Цей Універсал підписаний у присутності Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та представників громадськості


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль