пошук  
версія для друку
02.10.2009
джерело: www.telekritika.ua

НЕК підписала меморандум з кабельниками

   

Національна експертна комісія з питань захист суспільної моралі підписала меморандум про співпрацю з Телекомунікаційною палатою України, яку очолює Олександр Ляхов.

Пан Ляхов зокрема зазначив, що меморандум - це результат піврічної співпраці Телекомунікаційної палати з НЕК.

«Наша организация насчитывает 27 провайдеров, мы имеем доступ к 3 млн квартир. Нам очень интересно сотрудничество с экспертной комиссией, например в создании системы мониторинга зрителя», - сказав Олександр Ляхов.

Нагадаємо, що НЕК вже підписала «Хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі» із загальнонаціональними телеканалами,

Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету з Інтернет-асоціацією України, а також меморандуми з Асоціацією видавців періодичної преси, Всеукраїнською радою церков, Міжнародною громадською організацією «Асоціація сприяння розвитку національного лідерства», Київською державною регіональною телерадіокомпанією, Асоціацією керівників шкіл м. Києва.

«Телекритика»

 

Меморандум про співробітництво

 м. Київ                                                                                                       30 вересня 2009 року

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна комісія) в особі Голови Національної комісії Костицького Василя Васильовича, що діє на підставі Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 №1550, та Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – ТПУ) в особі президента ТПУ Ляхова Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту ТПУ, затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників ТПУ від 05.07.2007, які надалі іменуються Сторонами,

визначаючи необхідність налагодження співробітництва та створення відповідних умов для забезпечення утвердження моральності у суспільстві, недопущення расової й національної ворожнечі, фашизму й неофашизму, неповаги до національних та релігійних святинь, недопущення пропаганди культу насильства, жорстокості й порнографії,

підтверджуючи спільне бажання забезпечити в рамках чинного законодавства баланс інтересів держави та права кожного володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності та взаємного прагнення захисту суспільства від розповсюдження продукції, що порушує законодавство про захист суспільної моралі,

аналізуючи процеси і тенденції, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, прагнучи здійснювати захист суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль,

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей,

розуміючи важливість адаптації законодавства України до вимог загальноєвропейський правових норм та міжнародних документів, згода за обов’язковість яких дана Україною,

враховуючи необхідність удосконалення законодавства для сприяння в досягненні спільної мети,

домовились про таке.

1. З урахуванням міжнародного досвіду сприяти вдосконаленню законодавства з питань утвердження моральності у суспільстві.

2. Сторони забезпечуватимуть проведення консультацій, робочих зустрічей, підготовку пропозицій з метою вирішення питань, які представляють взаємний інтерес у сфері телекомунікацій та дотримання законодавства про захист суспільної моралі, недопущення расової й національної ворожнечі, фашизму й неофашизму, неповаги до національних та релігійних святинь, недопущення пропаганди культу насильства, жорстокості й іншої інформації, що негативно впливає на суспільну мораль, а також обмін наявною в їхньому розпорядженні інформацією як у рамках двостороннього співробітництва, так і у контексті розвитку соціального

діалогу щодо дотримання принципів і норм законодавства України.

3. Для сприяння Сторонами популяризації в суспільстві ідеології конструктивного соціального діалогу, важливості розвитку всіх інституцій громадянського суспільства Сторони співпрацюватимуть, в межах своєї компетенції, з питань недопущення:

закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованої демонстрації насильства;

пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

трансляції програм, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків;

розповсюдження в ефірі порнографічних матеріалів;

пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;

поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, принижує честь і гідність особи;

іншої продукції інформаційного характеру, що порушує законодавство про захист суспільної моралі.

4. Сторони проводять формування, впровадження в ділову практику етичних принципів діяльності у сфері телерадіомовлення, телекомунікацій та програмних послуг, виробництва обладнання, зокрема щодо впровадження та вдосконалення правил добросовісної та чесної конкуренції, координуватимуть заходи, що представляють взаємний інтерес і спільне проведення яких може підвищити ефективність співробітництва.

5. Сторони здійснюють інформаційно-методичну діяльність у сфері телерадіомовлення та телекомунікацій.

6. Сторони проводитимуть , за домовленістю, спільні заходи, спрямовані на підвищення ефективності співробітництва, у тому числі з фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою:

координації розробки концепції захисту суспільної моралі, розробки засад державної політики в цій сфері та регулювання відповідних відносин;

аналізу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розробки рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування по їх правовому регулюванню.

7. ТПУ формує та популяризує етичні принципи у своїй діяльності з метою впровадження та вдосконалення правил доброчесної етичної поведінки, сприяє тому, щоб провайдери, запроваджували до положень договору про надання послуг між провайдером та споживачем умову про дотримання вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі у якості обов’язкових істотних умов договору.

8. У рамках співробітництва Сторони здійснюватимуть заходи щодо вдосконалення критеріїв суспільної моралі та моделі поведінки.

9. Розуміючи необхідність правової імплементації європейських норм, Сторони дотримуватимуться принципу вільного та цілодобового розповсюдження на території України програм сторін – учасників Європейської конвенції про транскордонне телебачення. У випадку, якщо європейська програма міститиме продукцію сексуального або еротичного характеру, доступ до неї надається за умови дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

10. сторони беруть участь у формуванні системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти та культури, здійсненні заходів, спрямованих на моральне і духовне виховання громадян України, утвердження існуючих духовних і моральних тенденцій.

11. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів з метою врегулювання спірних питань, пов’язаних з реалізацією даного Меморандуму.

12. У рамках співробітництва Сторони оперативно реагують на заяви та звернення одна одної.

13. Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє на протязі п’яти років.

14. У випадку прийняття актів законодавства, які б унеможливлювали реалізацію окремих положень цього Меморандуму, Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших зобов’язань за цим Меморандумом.

15. Меморандум складено у двох примірниках, на трьох аркушах, по одному для кожної Сторони.

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали уповноважені особи.

 

Голова Національної експертної Комісії України з питань захисту суспільної моралі

В.В. Костицький

 

Президент Асоціації «Телекомунікаційна палата України»

О.І. Ляхов

 

 

 

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори