пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
29.04.2015
У недержавних організаціях
джерело: helsinki.org.ua

Як порушувались права людини в 2014 році?

   

74 експерти правозахисних організацій з усіх регіонів України взяли участь в складанні Доповіді «Права людини в Україні 2014», яка надає фахову оцінку дотримання державою прав людини в умовах збройного конфлікту, економічної кризи та масштабних реформаційних проце-сів. Інформацію, розміщену в доповіді, щороку використо-вують Європейський Суд, Уряд США, Єврокомісія та інші міжнародні інституції.

Негативні аспекти

Серед основних негативних аспектів експерти не-урядового сектору констатують:

- Органи влади виявилися неспроможними надати ефективну допомогу громадянам України, постраждалим в результаті незаконної анексії АР Крим та збройного конфлікту на Донбасі;

- Процес збору і фіксації необхідних доказів вчинен-ня злочинів проти людяності і воєнних злочинів відбува-ється правоохоронними органами вкрай повільно, що ста-вить під загрозу перспективу розгляду цих злочинів у Між-народному кримінальному суді;

- Практично усі реформи в сфері прав людини – кри-мінальної юстиції, МВС, освітня та медична – відбувають-ся без належної громадської експертизи та врахування міжнародного досвіду, що призводить до численних недо-ліків в реформаційних пакетах законопроектів;

- Держава демонструє неспроможність ефективно використовувати запропонований міжнародними та європейськими інституціями експертний потенціал для вирішення наявних проблем в галузі забезпечення прав людини.

Означені негативні тенденції стали причиною того, що лише фахівцями Української Гельсінської спілки з прав людини протягом 2014 року було спрямовано до Європей-ського суду з прав людини понад 90 звернень з одночас-ним веденням близько 110 стратегічних судових тяжб на національному рівні.

Позитивні аспекти

Одночасно правозахисники відзначають важливість ухвалення прогресивних змін до Кримінально-виконавчого кодексу, які сприяли відкритості установ виконання пока-рань, затвердження Стратегії розвитку органів внутрішніх справ, створення при міністерствах дорадчих експертних груп з питань реформування, підтримка на державному рівні волонтерської діяльності.

Рекомендації правозахисників

Експерти констатують, що переважна більшість по-рушень прав людини відбувалась, серед іншого, через відсутність серйозних стримуючих та контрольних механі-змів у владі та відсутність законодавчого забезпечення фундаментальних прав і свобод. Тому пропонують здійс-нити, зокрема такі кроки:

Розробити проект нової Конституції, забезпечити ко-нтроль громадськості за правоохоронними органами, здій-снити реформу кримінальної юстиції, розширити обсяг надання безоплатної правової допомоги. В цілому автори доповіді надали чиновникам понад 20 конкретних пропо-зицій щодо покращення ситуації з правами людини. Лиша-ється питання, чи помітять їх можновладці.

Захід відбувся за підтримки Шведської агенції міжна-родного розвитку (SIDA) та Фундації «Інститут Відкритого Суспільства» у співпраці з Ініціативою Прав Людини Фундацій «Відкритого Суспільства».


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль