MENU

Центр інновацій та розвитку, який адмініструє найповнішу базу даних громадських і благодійних організацій, уможливлює віднині доступ до неї у режимі on-line

16.12.2002
Без будь-якого паролю чи реєстрації, як це роблять інші власники сайтів, Ви маєте змогу знайти наявну у нас інформацію про будь-яку з майже 40 тисяч зареєстрованих в Україні громадських і благодійних організацій. Лише завітайте на сайт www.charity.org.ua у розділ "Хто є хто". Ця база даних уможливлює пошук організацій за різними критеріями: – назвою – кодом ЄДРПОУ – адресою (областю, містом і навіть вулицею (!) – прізвищем керівника – номером телефону – ключовими словами в описі діяльності організації ВИ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ОПИСУ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Тут же Ви зможете знайти відомості про будь-яку організацію за ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, який введено в дію 10 березня 1999 року, і який здійснюється Міністерством юстиції України. Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій – це комп’ютерна база даних, створена за допомогою автоматизованої комп’ютерної системи, яка складається із сукупності електронних копій державних реєстрів об’єднань громадян та благодійних організацій, книг обліку філій, представництв всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, об’єднаних на основі єдиних правил, стандартів та процедур обміну інформацією. Єдиний Реєстр – документ, до якого органом, який реєструє, та Інформаційним центром вносяться відомості про реєстрацію всеукраїнських, міжнародних, місцевих громадських організацій, політичних партій та їхніх місцевих осередків, всеукраїнських, міжнародних, місцевих благодійних організацій та їхніх відділень зі статусом юридичної особи (надалі – організацій). У розділі "РІЧНІ ЗВІТИ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ" можна ознайомитися з річними звітами про діяльність благодійних організацій. Згідно з положеннями ст. 5 п.3 Декрету Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" та вимогами Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо податкування благодійної допомоги" благодійні організації повинні обов’язкового не рідше одного разу на рік оприлюднювати повні звіти про джерела залучення коштів і напрямки їх витрат. Отож, річний звіт є своєрідною візитною карткою благодійної організації, що засвідчує прозорість її діяльності. Всі ці бази даних є доступними з порталу "Енциклопедія Доброчинності" www.charity.org.ua – спеціалізованого Інтернет-сайту, який присвячений питанням благодійності в Україні. Ідея, концепція і розробка цього сайту належить Центру інновацій та розвитку, київській громадській організації. Ми прагнемо створити реального помічника, який би допомагав тим, хто працює у благодійних організаціях, а також тим, хто хоче співпрацювати з українськими благодійними організаціями, надаючи їм допомогу, й передусім – корпоративним донорам. Сайт покликаний уможливити доступ до інформаційних ресурсів, що вкрай необхідні у повсякденній діяльності як благодійних організацій, так і набувачів благодійної допомоги, донорів. Відтак ми широко подаємо й періодично оновлюємо практичну інформацію про специфіку діяльності благодійних організацій в Україні (податкові роз’яснення та консультації бухгалтерів, аудиторів і юристів щодо специфіки надання й використання благодійної допомоги, відповідні законодавчі акти та коментарі до їх окремих положень тощо). Потенційні донори можуть ознайомитися з річними звітами благодійних організацій, адже саме цей сайт дає унікальну можливість побачити, хто є хто і чим займається, і, зрештою, зробити вибір: кому допомагати. Ми будемо вдячні за побажання і пропозиції щодо змістового наповнення сайту, які можна залишити у розділі "Гостьова книга" або надіслати за адресою: [email protected] Адже ми прагнемо створити ресурс, який би був справді корисним саме для Вас, шановні відвідувачі цього сайту.

З правдивою повагою, Центр інновацій та розвитку
 Поділитися