MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

30.03.2004   
Берн, 19 вересня 1979 року

( Про приєднання із застереженнями до Конвенції див. Закон N 436/96-ВР ( 436/96-ВР ) від 29.10.96 )

Офіційний переклад

Преамбула

Держави - члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами,

з огляду на прагнення Ради Європи до співробітництва з іншими державами в галузі охорони природи,

визнаючи, що дика флора та фауна є природною спадщиною непересічної естетичної, наукової, культурної, рекреаційної та економічної цінності, яку необхідно зберегти і передати прийдешнім поколінням,

визнаючи виключно важливу роль, яку відіграють дика флора та фауна у підтриманні біологічної рівноваги,

відзначаючи, що численні види дикої флори та фауни зазнають серйозного виснаження і що деяким з них загрожує зникнення,

усвідомлюючи, що охорона природних середовищ існування є важливим елементом захисту і охорони дикої флори та фауни,

визнаючи, що проблема охорони дикої флори та фауни повинна враховуватися урядами в їхніх національних завданнях і програмах і що для захисту, зокрема, мігруючих видів необхідно започаткувати міжнародне співробітництво,

враховуючи численні пропозиції урядів або міжнародних організацій щодо спільних дій, зокрема пропозиції Конференції Організації Об'єднаних Націй 1972 року з охорони оточуючого людину середовища та Консультативної асамблеї Ради Європи,

прагнучи зокрема дотримуватися в галузі охорони дикої флори та фауни рекомендацій, що містяться у резолюції N 2 Другої Європейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища,

погодились про таке:

Глава I

Загальні положення

Стаття 1

1. Ця Конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і їхніх природних середовищ існування, особливо тих видів і середовищ існування, охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництву.

2. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким загрожує зникнення і які є вразливими.

Стаття 2

Договірні Сторони вживають необхідних заходів для підтримання популяцій дикої флори та фауни на такому рівні або для приведення їх до такого рівня, який відповідає, зокрема, екологічним, науковим і культурним вимогам, та враховують при цьому економічні та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи форм, що знаходяться під загрозою на місцевому рівні.

Стаття 3

1. Кожна Договірна Сторона відповідно до положень цієї Конвенції вживає заходів для здійснення національної політики охорони дикої флори, дикої фауни та природних середовищ існування, приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує зникнення, та вразливим видам, особливо ендемічним, та середовищам існування, яким загрожує зникнення.

2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується враховувати у своїй політиці планування забудови і розвитку територій та у своїх заходах, спрямованих на боротьбу із забрудненням, необхідність охорони дикої флори та фауни.

3. Кожна Договірна Сторона сприяє просвіті та поширенню загальної інформації з питань необхідності охорони видів дикої флори та фауни і їхніх середовищ існування.

Глава II

Охорона середовищ існування

Стаття 4

1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони середовищ існування видів дикої флори та фауни, особливо тих, які зазначені у додатках I і II, а також охорони природних середовищ існування, яким загрожує зникнення.

2. Договірні Сторони у своїй політиці планування забудови і розвитку територій враховують потреби охорони природних територій, що охороняються згідно із попереднім пунктом, для того щоб уникнути будь-якої деградації таких територій або у міру можливості звести її до мінімуму.

3. Договірні Сторони зобов'язуються приділяти особливу увагу охороні територій, що мають значення для мігруючих видів, зазначених у додатках II і III, і що належним чином розташовані по відношенню до міграційних шляхів, таких територій, як місця зимівлі, скупчення, годівлі, виведення потомства чи линяння.

4. Договірні Сторони зобов'язуються у разі необхідності координувати свої зусилля, спрямовані на охорону природних середовищ існування, згаданих у цій статті, коли вони розташовані у прикордонних районах.

Глава III

Охорона видів

Стаття 5

Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої флори, зазначених у додатку I. Навмисно зривати, збирати, зрізати чи виривати з корінням такі рослини забороняється. Кожна Договірна Сторона у разі необхідності забороняє володіння такими видами чи їх продаж.

Стаття 6

Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої фауни, зазначених у додатку II. Стосовно цих видів, зокрема, забороняється таке:

a) всі форми навмисного вилову, утримання та навмисного знищення;

b) навмисне зашкодження місцям виведення потомства або відпочинку чи їхнє знищення;

c) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення та вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення є істотним з точки зору цілей цієї Конвенції;

d) навмисне знищення яєць або їх вилучення з середовищ існування диких тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні;

e) володіння цими тваринами або внутрішня торгівля ними, живими чи мертвими, включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які можна легко розпізнати, якщо це сприяє ефективному виконанню положень цієї статті.

Стаття 7

1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони видів дикої фауни, зазначених у додатку III.

2. Будь-яке використання видів дикої фауни, зазначених у додатку III, регулюється з метою забезпечення безпечного існування популяцій з урахуванням вимог статті 2.

3. Заходи, які мають вживатися, включають:

a) періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що регулюють використання;

b) у разі необхідності тимчасову чи місцеву заборону використання з метою відновлення популяцій до належних рівнів;

c) регулювання у разі необхідності продажу, зберігання з метою продажу, транспортування з метою продажу або пропонування на продаж живих або мертвих диких тварин.

Стаття 8

Стосовно вилову чи знищення видів дикої фауни, зазначених у додатку III, і у випадках, коли відповідно до статті 9 щодо видів, зазначених у додатку II, застосовуються відступи від положень, Договірні Сторони забороняють використання всіх невибіркових засобів вилову чи знищення та використання всіх засобів, які можуть призвести до зникнення з певної території популяцій окремого виду або серйозно порушити іхній спокій, та зокрема засобів, зазначених у додатку IV.

Стаття 9

1. За відсутності будь-якого іншого задовільного рішення і якщо відступ від положень не зашкоджуватиме виживанню відповідної популяції, кожна Договірна Сторона може не дотримуватися положень статей 4, 5, 6, 7 і заборони на використання засобів, згаданих у статті 8:

- для охорони флори та фауни;

- для запобігання заподіянню серйозної шкоди посівам, худобі, лісам, рибальству, водним ресурсам та іншим об'єктам власності;

- в інтересах охорони здоров'я людей та громадської безпеки, безпеки польотів та в інших важливих суспільних інтересах;

- з метою наукових досліджень та освіти, відтворення популяцій, відновлення видів та необхідного виведення потомства;

- дозволити в умовах суворого контролю на відбірковій основі та в обмеженому обсязі вилов, утримання та інші розумні способи використання деяких видів диких тварин та рослин у невеликих кількостях.

2. Договірні Сторони один раз на два роки надають Постійному комітету доповіді про відступи від положень, зроблені відповідно до попереднього пункту. У цих доповідях мають обов'язково зазначатися:

- популяції, до яких застосовуються або були застосовані відступи від положень, та, коли це практично можливо, кількість відповідних видів;

- дозволені засоби знищення чи вилову;

- умови ризику та обставини часу й місця, за яких були дозволені такі відступи від положень;

- орган, уповноважений заявляти про виконання таких умов та ухвалювати рішення стосовно дозволених для використання засобів, обмежень на них і осіб, яким доручається їхнє виконання;

- відповідні заходи контролю.

Глава IV

Спеціальні положення для мігруючих видів

Стаття 10

1. На додаток до заходів, зазначених у статтях 4, 6, 7 і 8, Договірні Сторони зобов'язуються координувати свої зусилля, спрямовані на охорону мігруючих видів, які зазначені у додатках II та III і ареал яких поширюється на їхню територію.

2. Договірні Сторони вживають заходів з метою забезпечення, щоб періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що регулюють використання і передбачені у пункті 3a статті 7, належним чином задовольняли потреби мігруючих видів, зазначених у додатку III.

Глава V

Додаткові положення

Стаття 11

1. Здійснюючи положення цієї Конвенції, Договірні Сторони зобов'язуються:

a) співпрацювати у разі необхідності, і зокрема коли така співпраця сприятиме підвищенню ефективності заходів, яких вживається згідно з іншими статтями цієї Конвенції;

b) заохочувати та координувати дослідження, що стосуються цілей цієї Конвенції.

2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується:

a) заохочувати відновлення локальних видів дикої флори та фауни, якщо це сприятиме збереженню видів, яким загрожує зникнення, за умови попереднього проведення дослідження з урахуванням досвіду інших Договірних Сторін для визначення ефективності і прийнятності такого відновлення;

b) суворо контролювати введення нелокальних видів.

3. Кожна Договірна Сторона інформує Постійний комітет про види, які повною мірою забезпечені охороною на її території і не включені у додатки I і II.

Стаття 12

Для збереження дикої флори та фауни і їхніх природних середовищ існування Договірні Сторони можуть вживати більш суворих заходів, ніж заходи, передбачені цією Конвенцією.

Глава VI

Постійний комітет

Стаття 13

1. Для цілей цієї Конвенції створюється Постійний комітет.

2. Будь-яка Договірна Сторона може бути представлена у Постійному комітеті одним чи більше делегатами. Кожна делегація має один голос. В межах своєї компетенції Європейське економічне співтовариство здійснює своє право голосу тією кількістю голосів, що дорівнює кількості його держав-членів, які є Договірними Сторонами цієї Конвенції; Європейське економічне співтовариство не здійснює свого права голосу, якщо відповідні держави-члени здійснюють його самостійно та навпаки.

3. Будь-яка держава - член Ради Європи, яка не є Договірною Стороною Конвенції, може бути представлена у Постійному комітеті як спостерігач.

Постійний комітет одностайно ухваленим рішенням може запропонувати будь-якій державі, що не є членом Ради Європи та Договірною Стороною Конвенції, бути представленою як спостерігач на одному з його засідань.

Будь-який орган чи установа, що має технічні можливості у сфері охорони, збереження чи раціонального використання дикої фауни та флори і їхніх середовищ існування і що належить до однієї з таких категорій:

a) міжнародні установи чи органи, як урядові, так і неурядові, та національні урядові установи чи органи,

b) національні неурядові установи чи органи, що були призначені для цього державою, в якій вони розташовані,

може інформувати Генерального секретаря Ради Європи не пізніше, ніж за три місяці до засідання Комітету про своє бажання бути представленим на цьому засіданні спостерігачами. Вони беруть участь у засіданні, якщо не пізніше ніж за один місяць до засідання одна третина Договірних Сторін не поінформувала Генерального секретаря про свої заперечення.

4. Постійний комітет скликається Генеральним секретарем Ради Європи. Його перше засідання проводиться упродовж одного року від дати набрання Конвенцією чинності. В подальшому він збирається принаймні один раз на два роки та на вимогу більшості Договірних Сторін.

5. Кворум для проведення засідання Постійного комітету складає більшість Договірних Сторін.

6. З урахуванням положень цієї Конвенції Постійний комітет встановлює свої власні правила процедури.

Стаття 14

1. Постійний комітет відповідає за здійснення нагляду за застосуванням цієї Конвенції. Він, зокрема, може:

- здійснювати перегляд положень цієї Конвенції, включаючи додатки до неї, та розглядати будь-які необхідні зміни;

- надавати рекомендації Договірним Сторонам стосовно заходів, яких необхідно вжити для досягнення цілей цієї Конвенції;

- рекомендувати відповідні заходи для інформування громадськості про діяльність, яка здійснюється в рамках цієї Конвенції;

- надавати рекомендації Комітету міністрів стосовно запрошення держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до цієї Конвенції;

- вносити будь-які пропозиції щодо підвищення ефективності цієї Конвенції, включаючи пропозиції щодо укладання з державами, які не є Договірними Сторонами Конвенції, угод, які підвищуватимуть ефективність збереження видів чи груп видів.

2. Для здійснення своїх функцій Постійний комітет на власну ініціативу може організовувати засідання груп експертів.

Стаття 15

Після кожного засідання Постійний комітет надсилає Комітету міністрів Ради Європи доповідь про свою роботу та про стан виконання Конвенції.

Глава VII

Поправки

Стаття 16

1. Будь-яка поправка до статей цієї Конвенції, запропонована Договірною Стороною або Комітетом міністрів, повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи та надсилається ним не пізніше ніж за два місяці до засідання Постійного комітету державам - членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті 19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї відповідно до положень статті 20.

2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який:

a) стосовно поправок до статей 1-12, надсилає текст, ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Договірним Сторонам для прийняття;

b) стосовно поправок до статей 13-24, надсилає текст, ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Комітету міністрів для затвердження. Після його затвердження цей текст надсилається Договірним Сторонам для прийняття.

3. Будь-яка поправка набирає чинності на тридцятий день від дати, на яку всі Договірні Сторони поінформували Генерального секретаря про її прийняття.

4. Положення пунктів 1, 2a та 3 цієї статті застосовуються для прийняття нових додатків до цієї Конвенції.

Стаття 17

1. Будь-яка поправка до додатків до цієї Конвенції, запропонована Договірною Стороною або Комітетом міністрів, повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи і надсилається ним не пізніше ніж за два місяці до засідання Постійного комітету державам - членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті 19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї відповідно до положень статті 20.

2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який може прийняти її більшістю у дві третини голосів Договірних Сторін. Прийнятий текст надсилається Договірним Сторонам.

3. Будь-яка поправка набирає чинності для тих Договірних Сторін, які не повідомили про заперечення, через три місяці після її прийняття Постійним комітетом та якщо одна третина Договірних Сторін не повідомила про заперечення.

Глава VIII

Врегулювання спорів

Стаття 18

1. Постійний комітет докладає всіх зусиль для сприяння дружньому врегулюванню будь-яких труднощів, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цієї Конвенції.

2. Будь-який спір між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не був врегульований на основі положень попереднього пункту чи шляхом переговорів між відповідними сторонами, передається на прохання однієї зі сторін до арбітражу, якщо зазначені сторони не домовляться про інше. Кожна сторона призначає арбітра, а два арбітри призначають третього арбітра. З урахуванням положень пункту 3 цієї статті, якщо одна зі сторін не призначила свого арбітра упродовж трьох місяців після подання прохання про арбітраж, він призначається на прохання іншої сторони Головою Європейського суду з прав людини упродовж наступних трьох місяців. Така сама процедура застосовується, якщо арбітри не можуть дійти згоди щодо вибору третього арбітра упродовж трьох місяців після призначення перших двох арбітрів.

3. У випадку спору між двома Договірними Сторонами, одна з яких є державою - членом Європейського економічного співтовариства, яке саме є Договірною Стороною, інша Договірна Сторона надсилає прохання про арбітраж і державі-члену, і Співтовариству, які спільно упродовж двох місяців від дати отримання прохання повідомляють їй про те, хто буде стороною у спорі - держава-член, Співтовариство або держава-член і Співтовариство разом. За відсутності такого повідомлення упродовж зазначеного проміжку часу держава-член і Співтовариство вважаються однією стороною у спорі для цілей застосування положень, що регулюють утворення і процедуру розгляду арбітражного суду. Таке саме правило застосовується, якщо держава-член і Співтовариство спільно виступають як сторона у спорі.

4. Арбітражний суд встановлює свої власні правила процедури. Він ухвалює свої рішення більшістю голосів. Його рішення є остаточним і має обов'язкову силу.

5. Кожна сторона у спорі покриває витрати призначеного нею арбітра, а витрати третього арбітра й інші витрати, пов'язані з арбітражним розглядом, сторони розділяють порівну.

Глава IX

Заключні положення

Стаття 19

1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами - членами Ради Європи та державами, які не є членами Ради, але які брали участь в її розробці, а також Європейським економічним співтовариством.

До дати набрання Конвенцією чинності її також відкрито для підписання будь-якою іншою державою, якій Комітет міністрів запропонував її підписати.

Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку п'ять держав, включаючи принаймні чотири держави - члени Ради Європи, висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції відповідно до положень попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію, або Європейського економічного співтовариства, що висловлюватиме свою згоду на обов'язковість Конвенції після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 20

1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів Ради Європи після консультацій з Договірними Сторонами може запропонувати приєднатися до Конвенції будь-якій державі, яка не є членом Ради, якій було запропоновано підписати її відповідно до положень статті 19, але яка цього ще не зробила, а також будь-якій іншій державі, що не є членом Ради Європи.

2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 21

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Конвенція.

2. Будь-яка Договірна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання або в будь-який інший час після цього заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи може поширити дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, яка визначена в цій заяві і за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність або від імені якої вона уповноважена брати зобов'язання.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до попереднього пункту, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Таке відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 22

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити одне чи більше застережень стосовно деяких видів, зазначених у додатках I-III, і/або у тому, що стосується, деяких видів, зазначених у застереженні або застереженнях, - стосовно певних засобів чи методів знищення, вилову та інших способів використання, перелічених у додатку IV. Жодні застереження загального характеру не дозволяються.

2. Будь-яка Договірна Сторона, яка поширює дію цієї Конвенції на територію, визначену в заяві, передбаченій у пункті 2 статті 21, може згідно з положеннями попереднього пункту заявити одне чи більше застережень щодо відповідної території.

3. Жодні інші застереження не дозволяються.

4. Будь-яка Договірна Сторона, що заявила застереження згідно з пунктами 1 і 2 цієї статті, може повністю або частково відкликати його шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. Таке відкликання набирає чинності від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 23

1. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час денонсувати цю Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 24

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради Європи, будь-яку державу, що підписала Конвенцію, Європейське економічне співтовариство, якщо воно підписало цю Конвенцію, та будь-яку Договірну Сторону про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;

c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статей 19 і 20;

d) будь-яку інформацію, надану згідно з положеннями пункту 3 статті 13;

e) будь-яку доповідь, підготовлену на виконання положень статті 15;

f) будь-яку поправку і будь-який новий додаток, прийняті відповідно до статей 16 і 17, та дату набрання чинності поправкою чи новим додатком;

g) будь-яку заяву, зроблену згідно з пунктами 2 і 3 статті 21;

h) будь-яке застереження, заявлене згідно з положеннями пунктів 1 і 2 статті 22;

i) відкликання будь-якого застереження, зроблене згідно з положеннями пункту 4 статті 22;

j) будь-яке повідомлення, зроблене згідно з положеннями статті 23, та дату, з якої денонсація набирає чинності.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники підписали цю Конвенцію.

Вчинено у Берні дев'ятнадцятого дня вересня місяця 1979 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії Конвенції кожній державі - члену Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, Європейському економічному співтовариству, якщо воно підписало Конвенцію, та будь-якій державі, якій було запропоновано підписати цю Конвенцію чи приєднатися до неї.

Додатки*

__________________ * Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Додаток I

Види флори, що підлягають особливій охороні (Med.) = у Середземномор'ї

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium hemionitis L. Asplenium jahandiezii (Litard.) RouyBLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm.DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C.PreslDRYOPTERIDACEAE Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes speciosum Willd.ISOETACEAE Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not.MARSILEACEAE Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. Pilularia minuta Durieu ex.BraunOPHIOGLOSSACEAE Botrychium matricariifolium A.Braun ex Koch Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A.BraunSALVINIACEAE Salvinia natans (L.) All.GYMNOSPINACEAE Abies nebrodensis (Lojac.) MatteiANGIOSPERMAE ALISMATACEAE Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf.AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus angustifolius Curt. Narcissus longispathus Pugsley Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. Narcissus viridiflorus Schousboe Sternbergia candida B.Mathew & BaytopAPOCYNACEAE Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.ARACEAE Arum purpureospathum BoyceARISTOLOCHIACEAE Aristolochia samsunensis DavisASCLEPIADACEAE Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) HolubBORAGINACEAE Alkanna pinardii Boiss. Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae) Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes Myosotis praecox Hulphers Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes kuzinskyana Willk. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma halophilum Boiss. & Heldr. Onosma polyphylla Lebed. Onosma proponticum Aznav. Onosma tornensis Javorka Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl.CAMPANULACEAE Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. Campanula abietina Griseb. et Schenk. Campanula damboldtiana Davis Campanula gelida Kovanda Campanula lanata Friv. Campanula lycica Sorger & Kit Tan Campanula morettiana Reichenb. Campanula romanica Savul. Campanula sabatia De Not. Jasione lusitanica A.DC. Physoplexis comosa (L.) Schur Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.CARYOPHYLLACEAE Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday Cerastium alsinifolium Tausch Dianthus hypanicus Andrz. Dianthus nitidus Waldst. et Kit. Dianthus rupicola Biv. Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. Gypsophila papillosa P.Porta Herniaria algarvica Chaudri Herniaria maritima Link Minuatria smejkalii Dvorakova Moehringia fontqueri Pau Moehringia hypanica Grynj. et Klok. Moehringia jankae Griseb. ex Janka Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. Lilene cretacea Fisch. ex Spreng. Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. Silene hifacensis Rouy ex Willk. Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Silene mariana Pau Silene orphanidis Boiss. Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub.-Mor. Silene sangaria Coode & Cullen Silene velutina Pourret ex Loisel.CHENOPODIACEAE Beta adanensis Pamuk. apud Aellen Beta trojana Pamuk. apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss. Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz Salicornia veneta Pignatti & Lausi Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata AellenCISTACEAE Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & RoseiraCOMPOSITAE Achillea glaberrima Klok. Achillea thracica Velen. Anacyclus latealatus Hub.- Mor. Andryala levitomentosa (E.I. Nayardy) P.D.Sell Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge. Artemisia granatensis Boiss. Artemisia insipida Vill. Artemisia laciniata Willd. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Aster pyrenaeus Desf. ex DC.France, Aster sibiricus L. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener Carlina onopordifolia Besser Centaurea alba L. subsp. heidreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea akamatis Centaurea attica Nyman subsp. Megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D.Rodriguez Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea dubjanskyi lljin. Centaurea hermannii F.Hermann Centaurea horrida Badaro Centaurea jankae Brandza Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pineticola lljin. Centaurea pinnata Pau Centaurea pontica prodan & E.I.Nayardy Centaurea pseudoleucolepis Kleop Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) G.BIanca & M.Cueto Crepis purpurea Willd. Bieb. Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. Jurinea fontqueri Cuatrec. Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC. Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Ligularia sibirica (L.) Cass.** Picris wilikommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensis Boiss. & Reuter Serratula tanaitica P.Smirn. Sonchus erzincanicus Matthews Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) DostalCONVOLVULACEAE Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus pulvinatus S'adCRUCIFERAE Alyssum akamasicum B.L.Burtt Alyssum borzaeanum E.I.Nayardy Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.) Arabis kennedyae Meikle Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg. Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T.R.Dudley Biscutella neustriaca Bonnet Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris Brassica macrocarpa Guss. Brassica sylvestris (I.) Mill. subsp.taurica Tzvel. Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge Cochlearia polinuca Frohlich Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) Coronopus navasii Pau Crambe koktebelica (Junge) N.Busch. Crambe litwinonowii K.Gross. Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo Diplotaxis siettiana Maire Draba dorneri Heuffel Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb. Ionopsidium savianum (Caruel) Bail ex Arcang. Lepidium turczaninowii Lipsky. Murbeckiella sousae Rothm. Schivereckia podolica (Besser) Andrz. Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P.W.Ball & Heywood) Sisymbrium confertum Stev. Sisymbrium supinum L. Thlaspi cariense A.Carlstrum Thlaspi jankae A.KernCYPERACEAE Carex secalina Willd. ex Wahlenb. Eleocharis carniolica KochDIOSCOREACEAE Borderea chouardii (Gaussen) HeslotDIPSACACEAE Dipsacus cephalarioides Mathews & KupichaDROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L.ERICACEAE Vaccinium arctostaphylos L.EUPHORBIACEAE Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia nevadensis Boiss. & ReuterGENTIANACEAE Centaurium rigualii Esteve Chueca Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E.F.WarburgGERANIACEAE Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC. Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & izco Erodium rupicola Boiss.GESNERIACEAE Haberlea rhodopensis Friv. Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica PancicGRAMINEAE Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus bromoideus (Lej.) Crepin Bromus grossus Desf. ex DC. Bromus interruptus (Hackel) Druce Bromus moesiacus Velen. Bromus psammophilus P.M.Smith Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Eremopoa mardinensis R.Mill Gaudinia hispanica Stace & Tutin Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo Poa granitica Br.-Bl. Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch Puccinellia pungens (Pau) Paunero Stipa austroitalica Martinovsky Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz Stipa danubialis Dihoru & Roman Stipa styriaca Martinovsky Stipa syreistschikowii P.Smirn. Trisetum subalpestre (Hartm.) NeumanGROSSULARIACEAE Ribes sardoum MartelliHYPERICACEAE Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.IRIDACEAE Crocus abantensis T.Baytop & Mathew Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus etruscus Parl. Crocus hartmannianus Holmboe Crocus robertianus C.D. Brickell Gladiolus felicis Mirek Iris marsica Ricci & ColasanteLABIATAE Dracocephalum austriacum L. Dracocephalum ruyschiana L. Micromeria taygetea P.H.Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta sphaciotica P.H.Davis Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.) Origanum dictamnus L. Origanum scabrum Boiss. & Heldr Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lamiifolium D'Urv. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L.LECUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra Astragalus aitosensis Ivanisch Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus kungurensis Boriss. Astragalus macrocarpus DC. subsp. Lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus peterfii Jav. Astragalus physocalyx Fischer Astragalus psedopurpureus Gusul. Astragalus setosulus Gontsch. Astragalus tanaiticus C.Koch. Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Genista tetragona Bess. Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & KьзьRцdь Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All. Trigonella arenicola Hub.-Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J.D.RodriguezLENTIBULARIACEAE Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) CasperLILIACEAE Allium grosii Font Quer Allium regelianum A.Beck. Allium vuralii Kit Tan Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter Androcymbium rechingeri Greuter Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliae Boiss. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Colchicum davidovii Stef. Colchicum fominii Bordz. Colchicum micranthum Boiss. Fritillaria conica Boiss. Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria epirotica Turrill ex Rix Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix Fritillaria graeca Boiss. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria montana Hoppe. Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy Lilium jankae A.Kerner Lilium rhodopaeum Delip. Muscari gussonei (Parl.) Tod. Ornithogalum reverchonii Lange Scilla morrisii Meikle Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf Tulipa goulimya Sealy & Turrill Tulipa hunhgarica Bordas Tulipa praecox Ten. Tulipa sprengeri BakerLYTHRACEAE Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M.Bieb.LINACEAE Linum dolomiticum BordasMALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.NAJADACEAE Caulinia tenuissima (A. be. ex Magnus) Tzvel. Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt Najas tenuissima (A.Braun) MagnusOLEACEAE Syringa josikaea Jacq. fil.ORCHIDACEAE Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. Himantoglossum caprinum (Bieb.) C.Koch. Liparis loeselii (L.) Rich. Ophrys argolica Fleischm. Ophrys isaura Renz & Taub. Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo Ophrys lunulata Parl. Ophrys lycia Renz & Taub. Ophrys oestrifera Bieb. Ophrys taurica (Agg.) Nevski. Orhis provincialis Balb. Orchis punctulata Stev. ex Lindl. Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonita officinalis L.subsp.banatica (Rochel) Soo Paeonia parnassica Tzanoudakis Paeonita tenuifolia L.PALMAE Phoenix theophrasti GreuterPAPAVERACEAE Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Rupicapnos africana (Lam.) PomelPLUMBAGINACEAE Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter Limonium anatolicum Hedge Limonium tamaricoides BokhariPOLEMONIACEAE Polemonium boreale AdamsPOLYGONACEAE Polygonum praelongum Coode & Cullen Rheum rhaponticum L. Rumex rupestris Le GallPOTAMOGETONACEA Cemodocea nodosa (Med.) Posidonia oceanica (Med.) Zostera marina (Med.)PRIMULACEAE Androsace cylindrica DC. Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. Cyclamen coum Mill. Ceclamen kuznetzovii Kotov et Czernova. Cyclamen mirabile Hildebr. Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez Primula apennina Widmer Primula deorum Velen. Primula frondosa Janka Primula egaliksensis Wormsk. Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna Primula spectabilis Tratt. Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Ludi Soldanella villosa DarracqRANUNCULACEAE Aconitum corsicum Gayer Aconitum flerovii Steinb. Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. Adonis distorta Ten. Anemone uralense Nevski. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid Aquilegia pyrenaica DC. subsp. Cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood) Consolida samia P.H.Davis Delphinium caseyi B.L.Burtt Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla halleri (All.) Willd. subsp. grandis (Wend.) Meikle Pulsatilla patens (L.) Miller Pulsatilla slavica G.Reuss Ranunculus fontanus C. Presl Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus weyleri MaresRESEDACEAE Reseda decursiva Forssk.GibraltarROSACEAE Crataegus dikmensis Pojark Geum bulgaricum Panc. Potentilla delphinensis Gren. & Godron Potentilla emilii-popii E.I.Nayardy Potentilla silesiaca Uechtr. Pyrus anatolica BrowiczRUBIACEAE Galium cracoviense Ehrend. Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese Galium litorale Guss. Galium moldavicum (Dobrescu) Franco Galium rhodopeum Velen. Galium viridiflorum Boiss. & ReuterSANTALACEAE Thesium ebracteatum HayneSAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana LuizetSCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. Linaria hellenica Turril Linaria loeselii Schweigger Linaria ricardoi Cout. Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Odontites granatensis Boiss. Pedicularis sudetica Willd. Verbascum afyonense Hub.-Mor. Verbascum basivelatum Hub.-Mor. Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze Verbascum degenii Hal. Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath Verbascum stepporum Hub.-Mor. Veronica euxina Turrill Veronica oetaea L.-A.Gustavsson Veronica turrilliana Stoj. et Stef.SELAGINACEAE Globularia stygia Orph. ex Boiss.SOLANACEAE Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L.THYMELAEACEAE Daphne arbuscula Celak. Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana CoutinhoTRAPACEAE Trapa natans L.TYPHACEAE Typha minima Funk Typha shuttleworthii Koch & SonderULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.UMBELLIFERAE Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Eryngium viviparum Gay Ferula halophila H.Pesmen Ferula orientalis L. Ferula sadleriana Ledebour Laserpitium longiradium Boiss. Naufraga balearica Constance & Cannon Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.VALERIANACEAE Centranthus kellererii (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef. Centranthus trinervis (Viv.) BeguinotVIOLACEAE Viola athois W.Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola cryana Gillot Viola delphinantha Boiss. Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & VigineixBRYOPHYTA BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE ANTHOCEROTACEAE Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.BRYOPSIDA: HEPATICAE AYTONIACEAE Mannia triandra (Scop.) GrolleCEPHALOZIACEAE Cephalozia macounii (Aust.) Aust.CODONIACEAE Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott ex Lehm.FRULLANIACEAE Frullania parvistipula Steph.GYMNOMITRIACEAE Marsupella profunda Lindb.JUNGERMANNIACEAE Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.RICCIACEAE Riccia breidleri Jur. ex Steph.RIELLACEAE Riella helicophylla (Mont.) Hook.SCAPANIACEAE Scapania massalongi (K.Muell.) K.MuellBRYOPSIDA: MUSCI AMBLYSTEGIACEAE Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.BRUCHIACEAE Bruchia vogesiaca Schwaegr.BUXBAUMIACEAE Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. DICRANACEAE Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I. Hag. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.FONTINALACEAE Dichelyma capillaceum (With.) Myr.FUNARIACEAE Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.HOOKERIACEAE Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.MEESIACEAE Meesia longiseta Hedw.ORTHOTRICHACEAE Orthotrichum rogeri Brid.SPHAGNACEAE Sphagnum pylaisii Brid.SPLACHNACEAE Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.ALGAE CHLOROPHYTA Caulerpa ollivieri (Med.)FUCOPHYCEA Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata) (Med.) Cystoseira mediterranea (Med.) Cystoseira sedoides (Med.) Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.) Cystoseira zosteroides (Med.) Laminaria rodriguezii (Med.) Laminaria ochroleuca (Med.)RHODOPHYTA Goniolithon byssoides (Med.) Lithophyllum lichenoides (Med.) Ptilophora mediterranea (Med.) Schimmelmannia schousboei = S.ornata (Med.)

Види флори, що підлягають особливій охороні Ендемічні види макаронезійського регіону

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium azoricum LovisDRYOPTERIDACEAE Polystichum drepanum (Swartz) C.PreslHYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensisISOETACEAE Isoetes azorica Durieu ex MildeLYCOPODIACEAE Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.MARSILEACEAE Marsilea azorica LaunertGYMNOSPERMAE CUPRESACEAE Juniperus brevifolia (Seub.) AntoineANGIOSPERMAE AGAVACEAE Dracaena draco (L.) L.ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N.E.Brown Ceropegia chrysantha Svent.BERBERIDACEAE Berberis maderensis LoweBORAGINACEAE Echium gentianoides Webb ex Coincy Echium handiense Svent. Echium pininana Webb et Berth. Myosotis azorica H.C.Watson Myosotis maritima Hochst. ex Seub.CAMPANULACEAE Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii LoweCAPRIFOLIACEAE Sambucus palmensis LinkCARYOPHYLLACEAE Cerastium azoricum Hochst. Silene nocteolens Webb et BerthCISTACEAE Cistus chinamadensis Banares & Romero Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthemum teneriffae CossonCOMPOSITAE Andryala crithmifolia Ait. Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz Bip. Bellis azorica Hochst. ex Seub. Calendula maderensis Dc. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub Cheirolophus metlesicsii Montelongo Cheirolophus santosabreui Santos Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding Helichrysum gossypinum Webb Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack Lactuca watsoniana Trelease Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Pericallis malvifolia (L'Her) B. Nord. Phagnalon benetii Lowe Senecio hermosae Pitard Sonchus gandogeri Pitard Stemmacantha cynaroides Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum o'shanahanii Febles, Marrero & Subrez Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Tolpis glabrescens KammerCONVOLVULACEAE Convolvulus caput-medusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A.Dietr. Pharbitis preauxii WebbCRASSULACEAE Aeonium balsamiferum Webb et Berth. Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg. Monanthes wildpretii Banares & ScholzCRUCIFERAE Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ Crambe scoparia Svent. Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding Parolinia schizogynoides Svent. Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.CYPERACEAE Carex malato-belizii RaymondDIPSACACEAE Scabiosa nitens Roem. & Schult.ERICACEAE Daboecia azorica Tutin & Warb. Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.WebbEUPHORBIACEAE Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia stygiana H.C.WatsonGERANIACEAE Geranium maderense YeoGRAMINEAE Agrostis gracilaxa Franco Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm. Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.LABIATAE Micromeria glomerata P. Pqrez Micromeria leucantha Svent. et Pqrez Salvia herbanica Santos et Fernbndez Sideritis cystosiphon Svent. Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis infernalis Bolle Sideritis marmorea Bolle. Teucrium abutiloides l'Her.LEGUMINOSAE Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort. Anthyllis lemanniana Lowe Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Cicer canariensis Santos & Gweil Dorycnium spectabile Webb & Berthel. Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco Lotus azoricus P.W.Ball Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis Lotus eremiticus Santos Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al. Lotus maculatus Breitfeld Lotus pyranthus P. Perez Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund. Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. Teline salsoloides Arco & Acebes. Vicia dennesiana H.C.WatsonLILIACEAE Androcymbium psammophilum Svent. Smilax divaricata Sol. ex Wats.MYRICACEAE Myrica rivas-martinezii Santos.OLEACEAE Jasminum azoricum L. Picconia azorica (Tutin) Knbol.ORCHIDACEAE Barlia metlesicsiaca Teschner Goodyera macrophylla Lowe Orchis scopulorum Summerh.PITTOSPORACEAE Pittosporum coriaceum Dryander ex AitonPLANTAGINACEAE Plantago famarae Svent. Plantago malato-belizii LawalreePLUMBAGINACEAE Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze Limonium perezii Stapf Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez GalvanPOLYGONACEAE Rumex azoricus Rech.RHAMNACEAE Frangula azorica TutinROSACEAE Bencomia brachystachya Svent. Bencomia exstipulata Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. Chamaemeles coriacea Lindl. Dendriopoterium pulidoi Svent. Marcetella maderensis (Bornm.) Svent. Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) FrancoRUTACEAE Ruta microcarpa Svent.SANTALACEAE Kunkeliella canariensis Stearn Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn Kunkeliella subsucculenta KammerSAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex LoweSAXIFRAGACEAE Saxifraga portosanctana Boiss.SCROPHULARIACEAE Euphrasia azorica H.C.Watson Euphrasia grandiflora Hochst. Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) MasferrerSELAGINACEAE Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent.SOLANACEAE Solanum lidii SundingUMBELLIFERAE Ammi trifoliatum (Wats.) Trel. Bunium brevifolium Lowe Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophylum azoricum Trel. Monizia edulis Lowe Ferula latipinna Santos Sanicula azorica Gunthn. ex Seub.VIOLACEAE Viola paradoxa LoweBRYOPHYTA BRYOPSIDA: MUSCI ECHINODIACEAE Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.POTTIACEAE Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.HillTHAMNIACEAE Thamnobryum fernandesii Sergio

Додаток II*

__________________ * Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Види фауни, що підлягають особливій охороні

Хребетні (Med.) = у Середномор'ї

СсавціINSECTIVORA Erinaceidae * Atelerix algirus (Erinaceus algirus) Soricidae * Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura ariadne) * Crocidura russula cypria (Crocidura cypria) Croddura canariensis Talpidae Desmana moschata Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)MlCROCHIROPTERA усі види, за винятком Pipistrellus pipistrellusRODENTIA Sciuridae Pretomys volans (Sciuropterus russicus) Sciurus anomalus * Spermophilus citellus (Citellus citellus) Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Muridae Cricetus cricetus Mesocricetus newtonis * Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus) Microtus cabrerae Microtus tatricus Spalax graecus Gliridae Dryomis laniger Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus) Zapodidae Sicista betulina Sicista subtilis Hystricidae Hystrix cristataCARNIVORA Canidae Alopex lagopus Canis lupus Cuon alpinus Ursidae усі види Mustelidae Gulo gulo Mustelaj eversmannii Mustela lutreola (Lutreola lutreola) Lutra lutra Vormela peregusna Felidae Caracalj caracal Felis silvestris * Lynx pardinus (Lynx pardina) Panthera pardus Panthera tigrisPINNIPEDIA Odobenidae Odobenus rosmarus Phocidae Monachus monachus Phoca hispida saimensis Phoca hispida ladogensisARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus corsicanus Bovidae Capra aegagrus Capra pyrenaica pyrenaica Gazella subgutturosa Gazella dorcas Ovibos moschatus Rupicapra rupicapra ornataCETACEA Monodontidae Monodon monoceros Delphinidae Delphinus delphis Globicephala macrorhynchus Globicephala melas Grampus griseus Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Orcinus orca Pseudorca crassidens Steno bredanensis Stenella coeruleoalba Stenella frontalis Tursiops truncatus (tursio) Phocaenidae Phocoena phocoena Physeteridae Kogia breviceps Kogia simus (Med.) Physeter macrocephalus (Med.) Ziphiidae Hyperoodon rostratus Mesoplodon bidens Mesoplodon dinsirostris (Med.) Mesoplodon mirus Ziphius cavirostris Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata (Med.) Balaenoptera borealis (Med.) Balaenoptera edeni Balaenoptera physalus Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) Sibbaldus (Balaenoptera) musculus Balaenidae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis

Птахи

GAVIIFORMES Gaviidae усі видиPODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps auritus Podiceps grisegena Podiceps nigricollis (caspicus) Podiceps ruficollisPROCELLARIIFORMES Hydrobatidae усі види Procellariidae Bulweria bulwerii Procellaria diomedea Pterodroma madeira Pterodroma feae Puffinus assimilis baroli Puffinus puffinusPELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis (Med.) Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae усі видиCICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Ardeola ralloides Botaurus stellaris Bulbucus (Ardeola) ibis Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Ciconiidae усі види Threskiornithidae усі види Phoenicopteridae Phoenicopterus ruberANSERIFORMES Anatidae Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Bucephala islandica Cygnus cygnus Cygnus bewickii (columbianus) Histrionicus histrionicus Marmaronetta (Anas) angustirostris Mergus albellus Oxyura leucocephala Polysticta stelleri Somateria spectabilis Tadorna tadorna Tadorna ferrugineaFALCONIFORMES усі видиGALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus cantabricusCRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae усі види Rallidae Crex crex Fulica cristata Porphyrio porphyrio Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Otididae усі видиCHARADRIIFORMES Charadriidae Arenaria interpres Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Charadrius dubius Charadrius hiaticula Eudromias morinellus Hoplopterus spinosus Scolopacidae Calidris alba Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris maritima Calidris minuta Calidris temminckii Gallinago media Limicola falcinellus Numenius tenuirostris Tringa cinerea Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa ochropus Tringa stagnatilis Recurvirostridae усі види Phalaropodidae усі види Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae усі види Laridae Chlidonias hybrida Chlidonias leucopterus Chlidonias niger Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Larus audouinii Larus genei Larus melanocephalus Larus minutus Larus (Xenia) sabini Pagophila eburnea Sterna albifrons Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Sterna sandvicensisCOLUMBIFORMES Pteroclididae усі види Columbidae Columba bollii Columba junoniaeCUCULIFORMES Cuculidae Clamator glandariusSTRIGIFORMES усі видиCAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae усі видиAPODIFORMES Apodidae Apus caffer Apus melba Apus pallidus Apus unicolorCORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Ceryle rudis Halcyon smyrnensis Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus Upopidae Upopa epopsPICIFORMES усі видиPASSERIFORMES Alaudidae Calandrella brachydactyla Calendrella rufescens Chersophilus duponti Eremophila alpestris Galerida theklae Melanocorypha bimaculata Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Hirundinidae усі види Motacillidae усі види Pycnonotidae Pycnonotus barbatus Laniidae усі види Bombycillidae Bombycilla garrulus Cinclidae Cinclus cinclus Troglodytidae Troglodytes troglodytes Prunellidae усі види Muscicapidae Turdinae Cercotrichas galactotes Erithacus rubecula Irania gutturalis Luscinia luscinia Luscinia megarhynchos Luscinia (Cyanosylvia) svecica Monticola saxatilis Monticola solitarius Oenanthe finischii Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe leucura Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Saxicola dacotiae Saxicola rubetra Saxicola torquata Tarsiger cyanurus Turdus torquatus Sylviinae усі види Regulinae усі види Muscicapinae усі види Timaliinae Panurus biarmicus Paridae усі види Sittidae усі види Certhiidae усі види Emberizidae Calcarius lapponicus Emberiza aureola Emberiza caesia Emberiza cia Emberiza cineracea Emberiza cirlus Emberiza citrinella Emberiza leucocephala Emberiza melanocephala Emberiza pusilla Emberiza rustica Emberiza schoeniclus Plectrophenax nivalis Fringillidae Carduelis cannabina Carduelis carduelis Carduelis chloris Carduelis flammea Carduelis flavirostris Carduelis hornemanni Carduelis spinus Carpodacus erythrinus Coccothraustes coccothraustes Fringilla teydea Loxia curvirostra Loxia leucoptera Loxia pityopsittacus Loxia scotica Pinicola enucleator Rhodopechys githaginea Serinus citrinella Serinus pusillus Serinus serinus Ploceidae Montrifringilla nivalis Petronia petronia Sturnidae Sturn us roseus Sturnus unicolor Oriolidae Oriolus oriolus Corvidae Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Perisoreus infaustus Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax

Плазуни

TESTUDINES Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Emydidae Emys orbicularis * Mauremys caspica1 Dermochelyidae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Lepidochelys kempii Trionychidae Rafetus euphraticus Trionyx triunguisSAURIA Gekkonidae Cyrtodactylus kotschyi Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Phyllodactylus europaeus Agamidae * Stellio stellio (Agama stellio) Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus * Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) * Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) Gallotia galloti * Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) Gallotia stehiini Lacerta agilis Lacerta clarkorum Lacerta dugesii Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Anguidae Ophisaurus apodus Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus * Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimusOPHIDIA Colubridae Coluber cypriensis Coluber gemonensis Coluber hippocrepis * Coluber jugularis2 * Coluber najadum3 Coluber viridiflavus Coronella austriaca Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix megalocephala Natrix tessellata Telescopus fallax Viperidae Vipera albizona Vipera ammodytes Vipera barani Vipera kaznakovi Vipera latasti Vipera lebetina4 Vipera pontica Vipera ursinii Vipera wagneri Vipera xanthina

Земноводні

CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus * Mertensiella luschani (Salamandra luschani) * Salamandra atra5 Salamandrina terdigitata Triturus carnifex Triturus cristatus Triturus dobrogicus Triturus italicus Triturus karelinii Triturus montandoni Plethodontidae * Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) * Speleomantes genei (Hydromantes genei) * Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) * Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) * Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) Proteidae Proteus anguinusANURA Discoglossidae Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi Discoglossus jeanneae Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Neurergus crocatus Neurergus strauchi Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana holtzi Rana iberica Rana italica Rana latastei

Риби

CHONDRICHTHYES PLEUROTREMATA Cetorhinidae Cetorhinus maximus (Med.) Lamnidae Carcharodon carcharias (Med.)OSTEICHTHYES PETROMYZOFIRORMES Petromyzonidae Lethenteron zanandrai (Med.)ACIPENSERIPORMES Acipenseridae Acipenser naccarii Acipenser sturio Huso huso (Med.)SALMONIPORMES Umbridae Umbra krameriCYPRINIFORMES Cyprinidae Pomatoschistus canestrinii (Med.) Pomatoschistus tortonesei (Med.)SYNENTOGNATHI Belonidae Hippocampus hippocampus (Med.) Hippocampus ramulosus (Med.)ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius fasciatus (Med.) Aphanius iberus (Med.) Valencia hispanica Valencia leutourneuxiPERCIFORMES Percidae Zingel asperCHIMAERIFORMES Chimaeridae Mobula mobular (Med.)

Безхребетні

Членистоногі

INSECTA Mantodea Apteromantis aptera Odonata Aeshna viridis Brachythemis fuscopalliata Calopteryx syriaca Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus (= Gomphus) flavipes Sympecma braueri Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo Coleoptera Buprestis splendens Carabus olympiae Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Rosalia alpina Lepidoptera Apatura metis Coenonympha hero Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas) aurinia Fabriciana elisa Hyles hippophaes Hypodryas maturna Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Plebicula golgus Polyommatus galloi Polyommatus humedasae Proserpinus prosperpina Zerynthia polyxenaARACHNIDA Araneae Macrothele calpeianaCRUSTACEA Decapoda Ocypode cursor (Med.) Pachyplasma giganteum (Med.)

Молюски

GASTROPODA Dyotocardia Gibbulaj nivosa (Med.) Patella ferruginea (Med.) Patella nigra (Med.) Monotocardia Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.) Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.) Dendropoma petraeum (Med.) Erosaria spurca (Med.) Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.) Mitra zonata (Med.) Ranella olearia (Med.) Schilderia achatidea (Med.) Tonna galea (Med.) Zonaria pyrum (Med.) Stylommatophora Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula * Discus defloratus6 Discus guerinianus Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula * Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Helix subplicata Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosaBIVALVIA Unionoida Margaritifera auricularia Mytiloida Lithophaga lithophaga (Med.) Pinna pernula (Med.) Myoida Pholas dactylus (Med.)

Голкошкірі

ASTERIDAE Asterina pancerii (Med.) Ophidiaster ophidianus (Med.)ECHINIDAE Centrostephanus longispinus (Med.)

Жалкі

HYDROZOA Errina aspera (Med.)ANTHOZOA Astroides calycularis (Med.) Gerardia savaglia (Med.)

Губки

PORIFERA Aplysina cavernicola (Med.) Asbestopluma hypogea (Med.) Axinelle polyploydes (Med.) Petrobiona massiliana (Med.)

Примітки до додатка II

3 грудня 1993 року Постійний комітет Конвенції ухвалив таку рекомендацію (N 39 (1993)):

Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, діючи згідно з положеннями статті 14 Конвенції, рекомендує Договірним Сторонам під час виконання Конвенції враховувати такі технічні позначки. Зірочкою позначені ті назви видів, які було змінено на більш сучасні, при цьому стара назва наводиться у дужках. Виноски використовуються для приведення деяких видів у відповідність до сучасних вимог таксономії.

1. Mauremys caspica було розділено на два нових види:

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

2. Coluber jugularis було розділено на два нових види:

Coluber jugularis

Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)

3. Coluber najadum було розділено на два нових види:

Coluber najadum

Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4. Vipera lebetina було розділено на два нових види:

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

5. Salamandra atra було розділено на два нових види:

Salamandra atra

Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6. Discus defloratus: більше не визнається як вид, що має цінність з таксономічної точки зору, оскільки його було описано на прикладі лише декількох екземплярів; сьогодні визнається як такий, що належить до різновидів.

Додаток III*

__________________ * Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Види фауни, що підлягають охороні

Хребетні (Med.) = у Середземномор'ї

Ссавці

INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Soricidae усі видиMICROCHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellusDUPLICIDENTATA Leporidae Lepus capensis (europaeus) Lepus timidusRODENTIA Sciurdae Marmota marmota Sciurus vulgaris Castoridae Castor fiber Muridae Microtus cabrerae Microtus nivalis (lebrunii) Microtus ratticeps (oeconomus) Gliridae усі видиCETACEA Усі види, що не зазначені у Додатку IICARNIVORA Mustelidae Martes foina Martes martes Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Vormela peregusna Viverridae усі види Felidae Lynx lynxPINNIPEDIA Phocidae Cystophora cristata Erignathus barbatus Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) Phoca vitulina Pusa (Phoca) hispida Halichoerus grypusARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa meridionalis Cervidae усі види Bovidae Bison bonasus Capra ibex Capra pyrenaica Ovis aries (musimon, ammon) Rupicapra rupicapra

Птахи

Усі види, що не зазначені у Додатку II, за винятком:

Columba palumbus

Corvus corone (corone and cornix)

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Garrulus glandarius

Larus argentatus

Larus fuscus

Larus marinus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Pica pica

Плазуни

Усі види, що не зазначені у Додатку II

Земноводні

Усі види, що не зазначені у Додатку II

Риби

CHONDRICHTHYES PLEUROTREMATA Lamnidae Isurus oxyrinchus (Med.) Lamna nasus (Med.) Carcharhinidae Prionace glauca (Med.) Squatinidae Squatina squatina (Med.)HYPOTREMATA Rajidae Raja alba (Med.)OSTEICHTYES PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinusACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Huso husoCLUPEIFORMES Clupeidae Alosa alosa Alosa fallox Alosa ponticaSALMONIFORMES Coregonidae Coregonus усі види Thymallidae Thymallus thymallus Salmonidae Hucho hucho Salmo salar*__________________ * Положення цього Додатка не застосовуються до лососевих, що знаходяться у морських водах.

CYPRINIFORMES Cyprinidae Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Alburnus albidus Aspius aspius Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponesis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma kneri Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufia Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicu Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus alburnoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitidae Cobitis elongata Cobitis hassi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgurnis fossilis Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoniSILURIFORMES Siluridae Siluris aristotelis Siluris glanisATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius fasciatus Aphanius iberusGASTEROSTEIFORMES Syngnathidae Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Gasterosteidae Pungitius hellenicus Tuntitius platygasterSCORPAENIFORMES Cottidae Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricornisPERCIFORMES Serranidae Epinephelus marginatus (Med.) Sciaenidae Sciaena umbra (Med.) Umbrina cirrosa (Med.) Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel streber Zingel zingel Blenniidae Blennius fluviatilis Gobiidae Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius martensi Padogobius panizzai Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratusCHIMAERIFORMES Chimaeridae Mobula mobular (Med.)

Безхребетні

Членистоногі

INSECTA Coleoptera Lucanus cervus Lepidoptera Graellsia isabellaeCRUSTACEA Decapoda Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Homarus gammarus (Med.) Maja squinado (Med.) Palinurus elephas (Med.) Scyllarides latus (Med.) Scyllarides pigmaeus (Med.) Scyllarides arctus (Med.)

Молюски

GASTROPODA Stylommatophora Helix pomatiaBIVALVIA Unionida Margaritifera margaritifera Microcondymaea compressa Unio elongatulus

Кільчасті черв'яки

HIRUDINEA Arhynchobdellae Hirudo medicinalis

Голкошкірі

ECHINOIDEA Paracentrotus lividus (Med.)Cnidarians HEXACORALLIA Antipathes sp. plur. (Med.)ALCIONARIA Corallium rubrun (Med.)

Губки

PORIFERA Hippospongia communis (Med.) Spongia agaricina (Med.) Spongia officinalis (Med.) Spongia zimocca (Med.)

Додаток IV*

__________________ * Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на регулярній основі здійснює перегляд додатків.

Заборонені засоби і способи знищення, вилову та інших форм використання диких тварин

Ссавці

Пастки

Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади

Магнітофони

Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин

Джерела штучного світла

Дзеркала та інші осліплюючі пристрої

Пристрої для освітлення мішеней

Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним збільшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем

Вибухові речовини2

Сітки2

Капкани3

Отрута чи отруєні або анестезуючі принади

Викурювання із застосуванням газів або диму

Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж на 2 патрони

Літальні апарати

Механічні транспортні засоби у русі ___________________ 2 За винятком полювання на китів. 3 Якщо застосовуються для широкомасштабного чи невибіркового вилову або знищення.

Птахи

Сільця4

Вапно

Гачки

Пастки

Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади

Магнітофони

Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин

Джерела штучного світла

Дзеркала та інші осліплюючі пристрої

Пристрої для освітлення мішеней

Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним збальшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем

Вибухові речовини

Сітки

Капкани

Отрута чи отруєні або анестезуючі принади

Викурювання із застосуванням газів або диму

Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж на 2 патрони

Літальні апарати

Механічні транспортні засоби у русі __________________ 4 За винятком Lagopus на північ від 58 град. північної широти.

Прісноводна риба

Вибухові речовини

Вогнестрільна зброя

Отрути

Анестезуючі засоби

Електроенергія змінного струму

Джерела штучного світла

Річковий рак (DECAPODA)

Вибухові речовини

Отрути

European Treaty Series/104

Збірка договорів Ради Європи Парламентське видавництво, Київ - 2000

 Поділитися