MENU

Аналіз проекту закону України Про підвищення престижності шахтарської праці

14.04.2008

На допомогу новому Урядові подаємо наш аналіз проекту Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» для того, щоб Уряд мав можливість врахувати думку тих, хто повинен користуватися плодами нового закону і  хто бачить справжні можливості підвищення престижності шахтарської праці, які при політичній волі керівництва країни можуть бути реалізованими.

Констатуємо, що до обговорюваного проекту закону зібрані деякі норми інщіх законів, та ніякої пристижності шахтарськогої праці в ному немає, а саме немає провідних компонентів, що визначають престижність саме шахтарської праці:

–  соціальних привілеїв,

–  гарантій робочих місць

–  оплати праці,

–  безпеки праці,

–  оздоровлення,

–  відпусток.

Якщо брати кращі зразки для внесення до закону. то треба за зразок брати домовленності стачечних комітетів Донбасу та урядових комісій, які були подписані на страйках в липні 1998 року, також брати  галузеві угоди гірників Німеччини, Франції, Норвегії та інші.

Наші пропозиції щодо реальних кроків до підвищення престижності шахтарської праці подаємо в подальшій статті. В цій таблиці аналізуємо норми зазначеного законопроекту у порівнянні з існуючими нормами вже чинних законів.

 

Порівняльний аналіз проекту Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»

 

Норма проекту закону

З чим можна порівняти

Що це дасть реально

Стаття 2. Умови оплати праці

Працівникам, зайнятим на підземних роботах, для визначення тарифних ставок та окладів встановлюється мінімальна заробітна плата, підвищена не менше ніж на 30 відсотків від законодавчо встановленої.

 

Галузева угода на 2007 рік

9.4.1.…На Підприємствах встанов-люється мінімальна тарифна ставка робітника І розряду на рівні не менше 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Констатація факту:

Адміністрації підприємств дозволено не виконувати цю норму

Підписано нинішніми авторами Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» депутатами – профспілковими функціонерами Турмановим В. І.

 та Волинцем М. Я.

Галузева угода не виконується

Норма закону виконуватись не буде, тому, що дозвіл невиконання вже підписано Турмановим В. І.  та Волинцем М. Я.

 

Стаття 3. Особливості оподаткування доходів шахтарів

 

Ставка податку становить 10 відсотків від заробітної плати та інших доходів, що отримують за місцем основної роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах.

Ставка податку 10 відсотків від заробітної плати та інших доходів, що отримують за місцем основної роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах

 

вже було з 1993 до 2002 року

 

Верховна Рада України цю пільгу скасувала.

Депутатами, що голосували за скасування, були автори теперішнього проекту закону

Турманов В. І.

 та Волинець М. Я.

Тулуб С. Б. був тоді Міністром палива та енергетики

Вони знову скасують цю норму.

Стаття 4. Особливості здобуття  освіти

1. Особи, які мають підземний стаж роботи не менш як три роки, діти загиблих шахтарів, шахтарів-інвалідів зараховуються до державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України поза конкурсом для навчання за рахунок коштів державного бюджету за гірничими спеціальностями і професіями з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованим призначенням стипендії.

Після закінчення навчальних закладів України такі особи повинні відпрацювати на вугледобувному або шахто-вуглебудівному підприємстві не менше як три роки.

Діти шахтарів, батько (мати) яких мають підземний стаж роботи не менше як 15 років, мають право навчатися в вищому навчальному закладі України за рахунок пільгового кредиту, наданого підприємством, на якому працює (працював) батько (мати).

2. Стипендії студентам та учням при отриманні гірничих професій встановлюються на рівні не менше мінімальної заробітної плати, визначеної законо-давством.

Гірничім законом України передбачено багато пільгових кредітів, але ніхто їх не отримав.

 

Ці кредити підприємства надавати не будуть, за відсутності коштів на ці потреби.

1. Молоді спеціалісти, зайняті на підземних роботах, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право одержувати за рахунок підприємств безвідсотковий (пільговий) кредит на соціально-побутові потреби, будівництво або придбання житлових будинків, квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних  житлових  комплексів, житлово-будівельних кооперативів.

  2. Працівники, зайняті на підземних роботах, у разі ліквідації, або консервації  вугледобувного та шахто-вуглебудівного підприємства протягом одного року мають право одержувати за рахунок підприємств безвідсотковий (пільговий) кредит на соціально-побутові потреби, будівництво або придбання житлових будинків та квартир.

  3. Відповідно  до  частин  другої цієї статті  усі  працівники,  зайняті  на підземних роботах, забезпечуються земельними ділянками для котеджного будівництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

43 стаття Гірничого Закону України

Працівникам гірничих підприємств, які пропрацювали на роботах з небезпечними та шкідливими умовами праці не менше ніж п’ять років, і молодим спеціалістам, зайнятим на таких роботах, які не мають житла або потребують поліпшення житлових умов, власниками гірничих підприємств для придбання житла надається безвідсоткова позика на строк до 15 років.

 

Ці позики підприємства не надають та надавати не будуть, за відсутності коштів на ці потреби.

Стаття 6. Встановлення державних нагород

1. Установити державну нагороду – орден «За доблесну шахтарську працю» І, II і III ступеня, з метою нагородження працівників, що мають стаж підземної роботи не менше як 10 років і загальний стаж у вугільній промисловості:

не менше як 10 років – ІІІ ступеню;

не менше як 13 років – II ступеню;

не менше як 18 років – І ступеню.

 

Вже є положення про відомчі нагороди

«Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть

Нового немає.

Стаття 7. Підтримка сімей загиблих шахтарів та шахтарів-інвалідів

1. Центральний орган виконавчої влади, що є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики  у  вугільній  промисловості,  разом  з  органами  місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, профспілками розробляє соціальні програми, спрямовані на надання підтримки сім’ям загиблих шахтарів, шахтарів-інвалідів.

2. Фінансування соціальних програм здійснюється за рахунок джерел, не  заборонених чинним законодавством.

 

Ця стаття не буде виконуватись, тому що вона не більш, як декларативна. Джерела для таких потреб ще ніхто не шукав.

Стаття 8. Особливості пенсійного забезпечення

Установити мінімальний розмір пенсії працівникам підприємств вугільної галузі, зайнятим на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничо-рятувальних частин) по видобутку вугілля, на будівництві шахт за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років, незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків від середньої заробітної плати працівника, яка не може бути менше трьох мінімальних пенсій. Для обчислення розміру пенсій за віком кожен повний рік стажу роботи на підземних роботах додатково зараховується до страхового стажу по одному року.

Для отримання працівниками підприємств галузі права на додаткове пенсійне забезпечення створюється недержавний пенсійний фонд у порядку, визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

 

Стаття 43 Гірничого Закону України

Працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці, шкідливими та важкими умовами праці, може встановлюватися додаткове пенсійне забезпечення за рахунок акумульованих у галузевому пенсійному фонді коштів гірничих підприємств. Умови та порядок надання додаткового пенсійного забезпечення, а також розмір відрахувань гірничими підприємствами коштів на ці потреби визначаються тристорон-ньою угодою уповноважених представників власників гірничих підприємств, галузевих профспілок і Кабінету Міністрів України.

Закон про пенсійне забезпечення передбачає пенсії для гірників із стажем роботи 20 та 25 років – перехід на пенсії, при цому максимальна пенсія може бути 80%.

Нового немає.

 

Стаття 43 гірничого Закону України

Працівникам гірничих підприємств, зайнятим на роботах з особливим характером праці, шкідливими та важкими умовами праці, подається допомога на оздоровлення та харчування. Порядок подання та розміри такої допомоги встановлюються тристоронньою угодою уповноважених представників власників гірничих підприємств, галузевих профспілок і Кабінету Міністрів України.

 

До нового законопроекту ця норма ГЗУ не внесена.

 

 

Аналіз виконаний Незалежною профспілкою гірників шахти ім.. М.П.Баракова м. Краснодону і Краснодонського району.

 Поділитися