MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Про утиск прав кримських татар

17.05.2014   
Міжнародне товариство "Меморіал"
Заява з приводу 70-х роковин депортації кримськотатарського народу та новітніх політичних переслідуваннях, спрямованих проти нього

16 травня 2014 керівництво Криму видало указ про заборону будь-яких масових заходів у Криму до 6 червня. Мотивами оголошені "усунення можливих провокацій з боку екстремістів " і можливий "зрив курортного сезону".

Проте абсолютно очевидно, що справжньою і єдиною причиною є небажання допустити мітинг кримськотатарського народу, намічений на 18 травня.

18-20 травня 1944 року всі кримські татари, які проживали в Криму, - понад 180 тисяч чоловік, головним чином, жінки, люди похилого віку і діти (більшість чоловіків в цей момент були на фронті) під дулами автоматів були зігнані в ешелони і депортовані до Середньої Азії. Багато хто загинув в дорозі і на спецпоселенні .

Депортація кримських татар - найтяжчий злочин сталінського режиму.

У 1989 році тридцятип'ятирічна боротьба кримськотатарських активістів за повернення до Криму завершилася перемогою, і народ почав повертатися на свою батьківщину.

З початку 1990-х щороку 18 травня кримські татари проводять публічні мітинги, присвячені пам'яті про цей трагічний епізод своєї національної історії.

Сьогодні цей мітинг, що став традицією,  вперше заборонений.

І це не єдина образа, завдана новою кримською владою кримськотатарському народу .

На початку травня було заборонено в'їзд до Криму Мустафі Джемільову - одному з найавторитетніших кримськотатарських лідерів, який за радянської влади багато разів заарештовувався та  провів близько 15 років у таборах і засланнях за діяльність, спрямовану на повернення кримських татар на батьківщину.

Відомі й інші сьогоднішні несправедливості стосовно кримських татар.

Так виглядають на ділі " дружба народів" і " міжнаціональна згода  , які ще місяць-два тому обіцяли Криму політичні сили в Москві та Сімферополі.

Здається, що над кримськотатарським народом нависла загроза нових переслідувань, що влада робить все, щоб спровокувати зіткнення і розпалити на півострові міжнаціональну ворожнечу. Це може скінчитися трагічно і для кримських татар, і для всього регіону.

Ми вимагаємо дотримання прав кримських татар.

Ми вимагаємо скасувати заборону на проведення траурного мітингу кримськотатарського народу 18 травня в Сімферополі .

Ми вимагаємо зняти заборону на в'їзд до Криму Мустафі Джемільову .

 

Правління Міжнародного товариства "Меморіал"
16 травня 2014

 
 
 
 
16 travnya 2014 kerivnytstvo Krymu vydalo ukaz pro zaboronu budʹ-yakykh masovykh zakhodiv u Krymu do 6 chervnya. Motyvamy oholosheni "usunennya mozhlyvykh provokatsiy z boku ekstremistiv " i mozhlyvyy " zryv kurortnoho sezonu".

Prote absolyutno ochevydno , shcho spravzhnʹoyu i yedynoyu prychynoyu ye nebazhannya dopustyty mitynh krymsʹkotatarsʹkoho narodu , namichenyy na 18 travnya.

18-20 travnya 1944 roku vsi krymsʹki tatary , yaki prozhyvaly v Krymu, - ponad 180 tysyach cholovik, holovnym chynom , zhinky , lyudy pokhyloho viku i dity (bilʹshistʹ cholovikiv v tsey moment buly na fronti) pid dulamy avtomativ buly zihnani v eshelony i deportovani do Serednʹoyi Aziyi . Bahato khto zahynuv v dorozi i na spetsposelenni .

Deportatsiya krymsʹkykh tatar - naytyazhchyy zlochyn stalinsʹkoho rezhymu.

U 1989 rotsi trydtsyatyp'yatyrichna borotʹba krymsʹkotatarsʹkykh aktyvistiv za povernennya do Krymu zavershylasya peremohoyu , i narod pochav povertatysya na svoyu batʹkivshchynu.

Z pochatku 1990 -kh shchoroku 18 travnya krymsʹki tatary provodyatʹ publichni mitynhy , prysvyacheni pam'yati pro sam trahichnyy epizod svoyeyi natsionalʹnoyi istoriyi.

Sʹohodni tsey stav tradytsiyeyu mitynh vpershe zaboronenyy.

I tse ne yedyne obrazu, zavdanu novoyu vladoyu krymsʹkotatarsʹkomu narodu .

Na pochatku travnya bulo zaboroneno v'yizd do Krymu Mustafi Dzhemilʹovu - odnomu z nayavtorytetnishykh krymsʹkotatarsʹkykh lideriv , za Radyansʹkoyi vlady bahato raziv zaareshtovuvaly , yakyy proviv blyzʹko 15 rokiv u taborakh i zaslannyakh za diyalʹnistʹ , spryamovanu na povernennya krymsʹkykh tatar na batʹkivshchynu.

Vidomi y inshi sʹohodnishni nespravedlyvosti stosovno krymsʹkykh tatar.

Tak vyhlyadayutʹ na dili " druzhba narodiv" i " mizhnatsionalʹnu z·hodu " , yaki shche misyatsʹ -dva tomu obitsyaly Krymu politychni syly v Moskvi ta Simferopoli.

Zdayetʹsya, shcho nad krymsʹkotatarsʹkym narodom navysla zahroza novykh peresliduvanʹ , shcho vlada robytʹ vse , shchob sprovokuvaty zitknennya i rozpalyty na pivostrovi mizhnatsionalʹnu vorozhnechu . Tse mozhe skinchytysya trahichno i dlya krymsʹkykh tatar , i dlya vsʹoho rehionu.

My vymahayemo dotrymannya prav krymsʹkykh tatar.

My vymahayemo skasuvaty zaboronu na provedennya traurnoho mitynhu krymsʹkotatarsʹkoho narodu 18 travnya v Simferopoli .

My vymahayemo znyaty zaboronu na v'yizd do Krymu Mustafi Dzhemilʹovu .

 

Pravlinnya Mizhnarodnoho tovarystva "Memorial"
16 travnya 2014
Предложенный вами текст будет использоваться для улучшения качества машинного перевода. Кроме того, он может быть анонимно показан другим пользователям.
Предложить перевод
Закрыть
Спасибо за помощь!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please help Google Translate improve quality for your language here.
Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтовСлужба "Анализ рынков"
Чтобы сделать перевод, перетащите сюда файл или ссылку на веб-страницу.
Чтобы сделать перевод, перетащите сюда ссылку на веб-страницу.
Файлы в этом формате не поддерживаются.
Ссылки такого типа не поддерживаются.
Отключить моментальный переводО Переводчике GoogleМобильная версияКонфиденциальностьСправкаОтправить отзыв

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улучшить перевод
Нажмите, чтобы отредактировать или просмотреть другие варианты перевода
 
 
 
  • privet → привет
  • русский
  • Hide Keyboard
 
 
 
 


 

 Поділитися