MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 140 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 28.08.2017 – 01.09.2017

26.09.2017   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 18 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 4 проекти процедурних постанов, пов’язаних із створенням депутатської робочої групи, ініціативою відставки міністра, заслуховуванням інформації Уряду України та призначенням позачергових виборів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 18 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 4 проекти процедурних постанов, пов’язаних із створенням депутатської робочої групи, ініціативою відставки міністра, заслуховуванням інформації Уряду України та призначенням позачергових виборів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 7045 від 29.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення строків позовної давності до вимог кредиторів (кредитодавців).

Як зазначається в пояснювальній записці, метою проекту є забезпечення належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів кредиторів (кредитодавців) через доповнення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» нормами, які уможливлять зберегти право вимоги про стягнення заборгованості з позичальників та їх поручителів за кредитними договорами до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України. Для цього названий закон доповнюється таким положенням: На період дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» позовна давність не поширюється на вимоги кредиторів (кредитодавців) до позичальників та/або поручителів, які перебувають на тимчасово окупованій території, про стягнення заборгованості за кредитними договорами (включаючи вимоги про стягнення неустойки), надання кредитів за якими здійснювалося банками або іншими фінансовими установами, їх відокремленими підрозділами, а також на вимоги про звернення стягнення на рухоме та/або нерухоме майно, розташоване на тимчасово окупованій території і передане в заставу (іпотеку) як забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитними договорами. Від дня, що настає за днем повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України, на вимоги, зазначені в абзаці першому цієї частини, поширюється позовна давність строком три роки. Також уточнюється, що ця норма не втрачає чинності одночасно з іншими положеннями названого закону «з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України за умови попереднього і повного відшкодування збитків, нанесених внаслідок такої тимчасової окупації, у тому числі моральних збитків примусово переміщених осіб, або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність».

Ініціатива видається цілком логічною. Раніше до парламенту вже вносилася аналогічна по суті пропозиція щодо виконавчих документів і відповідних строків виконавчого провадження, але вона не була підтримана народними депутатами (проект 5003 від 25.07.2016, див. Бюлетень № 84).

Проект 7047 від 29.08.2017 (Рабінович В. З.) про припинення економічної блокади тимчасово окупованої території України.

Проект доволі короткий. У преамбулі його метою визначається прискорення реалізації заходів із відновлення територіальної цілісності держави та ефективного контролю над тимчасово окупованою територією, а також забезпечення миру, стабільності, безпеки і демократичного розвитку України із дотриманням верховенства права, прав людини та громадянина. Основний текст зводиться до однієї статті такого змісту: В обмін на повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, у тому числі, із забезпеченням повернення повного контролю України за такими підприємствами на тимчасово окупованій території України, зняти обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію та відновити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації після припинення економічної блокади тимчасово окупованої території України та відновлення контролю над окупованою територією України, блокада може бути відновлена, а транспортне сполучення припинено повністю або частково через прийняття відповідного рішення Верховною Радою України. Одночасно покладаються завдання на різні органи виконавчої влади. Зокрема, Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності відповідним законом пропонується здійснити заходи щодо: визначення механізму зазначеного обміну; відновлення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей на умовах, визначених цим Законом; забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно- енергетичного та металургійного комплексів України, нейтралізації загроз економічній безпеці України та мінімізації їх наслідків для економіки та бюджету України. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній фіскальній службі України за участю Служби безпеки України – в той же строк здійснити заходи щодо: забезпечення виконання цього рішення, відновивши переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення на умовах, визначених цим Законом; створення умов для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим Законом; вжиття додаткових заходів щодо зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку. Керівництву антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій під час реалізації заходів, передбачених цим Законом.

Проект є суто політичним. Змістовно ж він зводиться до вказівок від парламенту іншим державним органам, що загалом не відповідає принципу поділу державної влади.

Проект 7053 від 31.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення.

Пропонується статтю 11 «Гарантування права власності та правовий режим майна на тимчасово окупованій території» Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» доповнити такими положеннями. Суб’єкти управління об’єктами державної власності ведуть облік майна державних підприємств, установ, організацій (далі – підприємства) або їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а також державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, та відокремленого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території, згідно з останніми відомостями про майно, які подавалися підприємствами (їх філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) до уповноважених суб’єктів управління, у тому числі для формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності. Підприємства (їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи), що розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюють інвентаризацію в разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, зокрема до відокремленого майна, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені активи, зобов’язання та власний капітал таких підприємств (їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів). Під час перетворення державних унітарних комерційних підприємств у акціонерні товариства майно (активи, зокрема відокремлене майно, власний капітал та зобов’язання) таких підприємств (їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), яке розташоване на тимчасово окупованій території, не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна та відображається в балансі і закріплюється за акціонерним товариством на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки. Ці ж положення дослівно дублюються і в новій статті 9-3 «Особливості інвентаризації та обліку державного майна, розташованого на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення», яку пропонується внести до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

 

Ідеологічні питання

 

Проект 7048 від 29.08.2017 (Рабінович В. З.) про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Проект є ідеологічним наступником проекту Постанови 2497а від 11.08.2015 (Вілкул О. Ю.) про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році (див. Бюлетень № 35), однак пропонує цілком інший шлях. Зміни мають бути внесені до Законів України: «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України» та «Про місцеві вибори». Головна ідея усіх проектів: у передвиборний період з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з дня початку виборчого процесу право управління засобом масової інформації переходить до трудового колективу відповідного засобу масової інформації в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Ця вимога поширюється на друковані ЗМІ, телерадіоорганізації та інформаційні агентства, крім засобів масової інформації, єдиними засновником (власником) яких є партії – суб’єкти виборчого процесу.

Проект видається не більш ніж політичною декларацією, адже він не розкриває ні процедури такого управління, ні питання повернення управління до власника, ні порядку захисту колективу від можливого невдоволення власника після формального повернення управління, ні щодо відмови фінансування ЗМІ власником в названий період тощо. Тобто проект не вирішує проблему, натомість створює дуже багато нових.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 7049 від 30.08.2017 (Буглак Ю. О.) про внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання корупції окремими суб’єктами виборчого процесу).

У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту є усунення неузгодженості в законодавстві щодо регулювання питання подання декларації кандидатами на пост Президента України, в народні депутати України, в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост, дозволить належним чином забезпечити виборчий процес. Також правове поле діяльності членів Центральної виборчої комісії має бути приведено у відповідність до Закону України «Про запобігання корупції». Для цього вносяться зміни до Законів України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу комісію» та «Про запобігання корупції». Пропонується уточнити, що декларацію виключено з переліку документів, що подаються до відповідних виборчих комісій для реєстрації кандидатів на пост Президента України, в народні депутати України, в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост. Натомість пропонується встановити, що кандидати, зареєстровані в установленому законом України про вибори порядку, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Для кандидатів на пост Президента України та у народні депутати України встановлюється десятиденний строк подання електронної декларації від моменту їх реєстрації як кандидатів, для інших кандидатів на виборні посади – триденний строк. У разі неподання або несвоєчасного подання декларацій Центральна виборча комісія або територіальні виборчі комісії наділяються повноваженням на скасування відповідної реєстрації особи як кандидата. Для контролю щодо своєчасності подання декларацій відповідними кандидатами, ЦВК і НАЗК узгодять відповідний порядок. Також, з-під дії обов’язку електронного декларування виводяться члени виборчих комісій та комісій з референдуму (крім членів ЦВК) як такі, що створюються на лише для забезпечення виборів. Очікується, що прийняття проекту усуне неузгодженості в законодавстві в частині декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами на пост Президента України, в народні депутати України, в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост, належним чином забезпечить виборчий процес. Буде узгоджено антикорупційне та виборче законодавство. Крім того, прийняття акта забезпечить економію коштів Державного бюджету України на публікацію декларацій кожного кандидата на пост Президента України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», з якими виборці можуть без перешкод ознайомитися в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Загалом слід зазначити, що проект має уніфікаційно-уточнюючий характер. Принципових новел він не містить.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 7046 від 29.08.2017 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів.

Проект є переформатованим і скороченим варіантом проекту 4794 від 09.06.2016 (Королевська Н. Ю.) про статус і соціальний захист мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції (див. Бюлетень № 77), однак усі основні положення, зокрема усі види гарантій аж до розміру виплат, збереглися незмінно. Змінилася лише форма закріплення цих ініціатив у законодавстві. Інші важливі зміни пов’язані з відносною політичною нейтральністю проекту, порівняно з відверто заангажованим підходом проекту 7494.

Як видається, проект може бути покладений в основу при вирішенні названої проблеми.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 7042 від 28.08.2017 (Микитась М. В.) про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення відповідальності за незаконну порубку лісу).

Проектом пропонується посилити покарання, передбачені санкціями статті 65 «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка» Кодексу України про адміністративні правопорушення (передбачається збільшення штрафів у 4-6 разів) та статті 246 «Незаконна порубка лісу» Кримінального кодексу України (передбачається п’ятикратне збільшення верхньої межі штрафу та заміна альтернативного покарання «арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк» таким: «обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк»). Проект є далеко не першою спробою подібних змін. Зокрема, пропоновані розміри штрафів для статті 65 повністю відповідають розміру штрафів для нової частини другої тієї ж статті, пропонованої в проекті 5635 від 10.01.2017 (Голубов Д. І.) про внесення змін до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо підвищення штрафів за незаконну вирубку у зимовий період) (див. Бюлетень № 107).

Як видається, самим лише посиленням розмірів санкції неможливо вирішити дане питання. Необхідним є комплексний підхід для захисту лісового фонду України.

Проект 7043 від 28.08.2017 (Береза Б. Ю.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії телефонному спаму.

Пропонується внести зміни до Закону України «Про телекомунікації» та до Кодексу України про адміністративні правопорушення. В першому передбачається дати визначення спаму: «спам – електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно та/або масово надсилаються на його адресу електронної пошти, інших служб передачі повідомлень або кінцеве обладнання абонента». Також пропонується уточнити права споживачів телекомунікаційних послуг, віднести до їх числа право на захист своїх персональних даних, що включають в тому числі і абонентський номер абонента, та право вимоги до операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, щодо забезпечення нерозповсюдження та блокування спаму. Натомість на операторів покладаються обов’язки не здійснювати передачу особистих персональних даних абонента, в тому числі і абонентський номер абонента, без укладення окремого письмового договору з абонентом та вживати заходів щодо недопущення розповсюдження спаму та його блокуванню. Для забезпечення цих вимог стаття 148-1 «Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» КУпАП доповнюється новими частинами третьої та четвертою, якими встановлюється відповідальність за здійснення дій щодо не припинення оператором, провайдером надання послуг абонентам, яких вони не замовляли, у тому числі розсилання електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму.

Проект цікавий, але, на нашу думку, до проблеми слід було підходити комплексніше, зокрема охопити законодавство про рекламу, про права споживачів тощо.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 7031-1 від 28.08.2017 (Кіссе А. І.) про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо продовження експерименту з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення до 1 січня 2019 року.

Альтернативний проекту 7031 від 18.08.2017 (Скорик М. Л.) про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо продовження експерименту з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення до 1 січня 2020 року (див. Бюлетень № 138).

На відміну від основного проекту, пропонується подовжити експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві не до 1 січня 2020 року, а до 1 січня 2019 року. Пояснювальна записка не містить аргументації саме таких строків, а лише загальні вказівки на успішність експерименту.

Проект 7031-2 від 01.09.2017 (Яценко А. В.) про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо продовження експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг.

Альтернативний попередньому.

За станом на час подання для оприлюднення цього огляду (04.09.2017, 12.00) проект ще не був розміщений на парламентському Інтернет-порталі. Утім, судячи з назви, зміст його не викликатиме труднощів для самостійного вивчення.

Проект 7051 від 31.08.2017 (Литвин В. М.) про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб.

Проект фактично зводиться до однієї новели: податковий агент сплачує (перераховує) податок, утриманий з доходів, нарахованих на користь фізичної особи, що відповідно до Бюджетного кодексу України належить до доходів місцевих бюджетів, до місцевого бюджету за місцем її постійного проживання (податкової адреси).

Проект 7052 від 31.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери.

Окрім уточнюючих змін щодо назви органів влади, пропонується уточнити, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, а також у вигляді «інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику». У пояснювальній записці зазначається, що прийняття проекту дасть змогу звільнити від податку на доходи нерезидента: доходи іноземного інвестора на державні цінні папери та облігації місцевих позик, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або їх емітентом; та доходи іноземного інвестора від операцій з борговими цінними паперами, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі доходи виплачуються відповідним гарантом. Очікується, що прийняття проекту зможе істотно покращити інвестиційну привабливість державних цінних паперів України для іноземних інвесторів, стимулюватиме залучення фінансування державного та місцевого бюджетів за рахунок державних запозичень від іноземних інвесторів, а також сприятиме емітентам відповідних цінних паперів здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду. При цьому запропонована редакція унеможливлює зловживання зазначеним звільненням, оскільки звільняє від оподаткування виключно доходи, що сплачуються емітентами та гарантами таких цінних паперів (тобто не звільняє від оподаткування доходи від здійснення нерезидентами інших операцій з такими цінними паперами на вторинному ринку).

Проект 7055 від 01.09.2017 (Демчак Р. Є.) про ринки капіталу та регульовані ринки.

Загальний обсяг проекту становить більше 200 сторінок. Він має замінити собою чинні Закони України «Про товарну біржу» і «Про цінні папери та фондовий ринок», а також внести зміни до більш ніж 50 інших законодавчих актів. Враховуючи обсяг проекту, розглянути його в межах даного огляду не видається можливим. Зазначимо, що сам по собі проект є розвитком проекту 6303 від 06.04.2017 (Різаненко П. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (див. Бюлетень № 119).

 Поділитися