MENU

Що таке сексизм?

02.04.2019
ХПГ-інформ

Комітет міністрів Ради Європи вперше на рівні міжнародного акту визначив термін “сексизм”. Отже, це «будь-яка дія, жест, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які грунтуються на ідеї, що особа чи група осіб є неповноцінними через стать».

Такі дії можуть виникати у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн, мати на меті або призводити до:

  • приниження людської гідності або порушення прав людини чи групи людей;
  • фізичної, сексуальної, психологічної чи соціо-економічної шкоди;
  • створення ворожого принизливого середовища;
  • встановлення перешкод для повної реалізації прав людини;
  • збереження та зміцнення гендерних стереотипів.

У січні цього року в Україні набув чинності новий Закон – «Про запобігання домашньому насильству». Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульську конвенцію) було підписано у 2011 році, але так і не було ратифіковано.

 Поділитися