MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Деякі розділи сайту не оновлювали 5 років: ХПГ звернулась зі скаргою до ДКВС через порушення права на доступ до інформації

21.04.2020   

На сайті ДКВС немає актуальних контактів виправних колоній, а деякі посилання — просто не працюють. Також відсутня необхідна статистика, а деякі важливі розділи сайту є пустими або не оновлювались протягом 5 років. Через ці порушення ХПГ звернулася до ДКВС зі скаргою.

Офіційний сайт та служба гарячої лінії Державної кримінально-виконавчої служби України не відповідають вимогам належного доступу до інформації, через що громадяни та громадські об’єднання не можуть повною мірою реалізувати свої права.

Станом на 17 квітня 2020 року на офіційному сайті ДКВС виявлено такі порушення:

 1. Деякі розділи сайту не оновлювались протягом п’яти років (розділ зі звітністю про роботу зі зверненням громадян, розділ із контактами тощо).
 2. Деякі посилання на сайті просто не працюють, або ведуть на пусті сторінки. Серед них і такі необхідні для інформування громадськості щодо захисту прав людини вкладки як «Структура > Відділ інспектування дотримання прав людини в пенітенціарних закладах», «Структура > ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України». Така ситуація є вкрай шкідливою для забезпечення невідкладного реагування на порушення прав людини.
 3. Усупереч вимогам щодо вмісту контактної інформації кожного підрозділу органу виконавчої влади, контактні дані підрозділів ДКВС (виправних колоній тощо) є або нерелевантним (на звернення за якими ніхто не відповідає), або неповними (відсутні номери телефонів, електронна адреса).

Єдиний спосіб «достукатися» до органів ДКВС у разі порушення прав людини — звертатися поштою на адреси територіальних управлінь чи безпосередньо установ ДКВС, телефонувати на їхні гарячі лінії або ж приходити особисто.

Звернення через пошту, очевидно, не може бути ефективним у разі існування загрози життю чи здоров’ю осіб позбавлених волі, адже на рахунку не дні, а години чи хвилини. Так само не може бути ефективним і особисте звернення до установ позбавлення волі. Адже доступ до об’єктів ДКВС є суворо обмеженим і невідкладно  туди може потрапити лише адвокат (яких мають лише одиниці ув’язнених), або, за конкретних підстав, представники державної влади чи журналісти. Зрештою, більшість ув’язнених залишається в ізоляції та не може розраховувати на невідкладну допомогу.

У зв’язку з вищевикладеним, Харківська правозахисна група звернулася зі скаргою до Головного управління ДКВС щодо порушення права громадян та громадських об’єднань на доступ до публічної інформації, яка становить важливе суспільне значення для захисту прав людини.

ХПГ вимагає від ДКВС забезпечити роботу кожного розділу сайту, невідкладно додати або замінити на актуальну контактну інформацію самої ДКВС, її територіальних управлінь, виправних колоній та інших підрозділів, а також опублікувати у відкритому доступі статистику стану здоров’я ув’язнених, із класифікацією за видами захворювань (зокрема й кількість захворілих на Covid-19), виробничими травмами, смертністю, тощо.

Далі скарга скарга наводиться цілком.

 

Державна кримінально-виконавча служба України
вул. Юрія Іллєнка, 11, м. Київ, 04050

ГО «ХПГ»
а/с 10397
Харків-2, 61002

 

СКАРГА

 

Конституція України (ст. 34) передбачає право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію. Дане положення конкретизоване в рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012. Конституційний Суд вказав, що однією з гарантій реалізації конституційних прав на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації є законодавче закріплення права кожного на доступ до інформації, яке згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) забезпечується систематичним та оперативним оприлюдненням інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання інформації на запити.

Закон також визначає головні гарантії доступу до інформації (ст. 3): обов'язок розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію; визначення розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації, тощо.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 15 Закону розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, тощо.

Європейський суд з прав людини у рішення «Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини» (далі — Рішення) ([ВП], від 8 листопада 2016 року, № 18030/11) наголосив, що неурядові організації, так само як і ЗМІ повинні мати повноцінний доступ до інформації про діяльність державних органів для того, щоб ефективно здійснювати функцію контролера за діяльністю держави в демократичному суспільстві (§ 167 Рішення).

Однією із основоположних засад діяльності ДКВС є відкритість для демократичного цивільного контролю (п. 8 ст. 2 ЗУ «Про Державну кримінально-виконавчу службу»).

Відповідно до пункту 4.2 Порядку  функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади N 1022/7310, затвердженого спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України 25.11.2002 N 327/225, при   визначенні   інформаційної  структури  веб-сайту необхідно забезпечити технологічну можливість наповнення всіх його розділів  та  сторінок реальними матеріалами. Необхідно врахувати, як   і   ким   буде   створюватися та підтримуватися  веб-сайт.

Пунктом 10 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Постановою КМУ від 4 січня 2002 р. № 3 (далі – Порядок) передбачений обов'язок оновлення інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі та офіційному веб-сайті (веб-порталі), невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

Відповідно до пункту 8 Порядку на офіційному веб-сайті (веб-порталі) органу виконавчої влади розміщується така інформація:

для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:

 • найменування органу;
 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
 • структура та керівництво органу;
 • прізвища, імена та по батькові керівників;
 • місцезнаходження апарату, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів (веб-порталів) та електронної пошти);
 • основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників.

Згідно із пунктом 37 Порядку посилання на внутрішні розділи офіційного веб-сайту повинні відкриватися у тому ж вікні, а посилання на зовнішні ресурси — у новому вікні.

Разом з тим, у ході діяльності нашої організації з моніторингу і захисту прав і свобод людини, що є одним із її статутних завдань, в тому числі засуджених осіб у місцях відбування покарання, зокрема, права на медичну допомогу, ми досліджуємо також виконання відповідних обов’язків уповноваженими органами державної влади та їх посадовими особами.

З метою ефективної реалізації вищевказаної функції та отримання інформації щодо основних підрозділів ДКВС (зокрема, Центру охорони здоров’я ДКВС), їх контактних даних (поштові адреси, електронні адреси, номери телефоні відповідних керівників) в порядку доступу до публічної інформації ХПГ звернулося до офіційного сайту ДКВС (https://kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index).

На жаль, отримати релевантну інформацію не виявилося можливим зважаючи на наступне.

По-перше, сторінки певних розділів меню сайту, які при натисканні повинні надавати інформацію відповідну назві такої сторінки  на сайті  не  є доступними для відкриття або містять неактуальну інформацію. Перелік таких сторінок наводиться в таблиці 1.

«Структура: Відділ інспектування дотримання прав людини в пенітенціарних закладах»

Недоступна

«Структура : ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України»

Недоступна

«Доступ до публічної інформації: Звіти про роботу із запитами на інформацію»

Неактуальна інформація — останнє оновлення 19.02.2015

«Прес-служба: Контакти»

Недоступна

Таким чином, із сайту є неможливим дізнатися будь-які контактні дані, зокрема, медичних частин та лікувальних закладів територіальних філій Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» ДКВС та порядку їх діяльності (про те, до кого і куди (на який засіб зв’язку) можна звертатися щодо отримання інформації про діяльність медичних закладів ДКВС).

ЦОЗ ДКВС була створена в листопаді 2017 року заради «забезпечення надання якісних медичних послуг засудженим та особами, узятим під варту, державного санітарно-епідеміологічного нагляду в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України» в рамках реформування пенітенціарної системи. Відповідно, були створені обласні філії ЦОЗ ДКВС, куди були включені відповідні медичні частини ДКВС. Однак електронні адреси, номери контактних телефонів даних медичних частин та філій є відсутніми.

На сайті також нема інформації про загальні показники діяльності ЦОЗ ДКВС, наприклад, про кількість випадках захворювань за їх видами хвороб, смертність, як і певних показників діяльності ДКВС, що стосуються життя і здоров’я засуджених осіб, зокрема кількість виробничих травм, тощо.

Окрім зазначеного, виявилось, що останнє оновлення інформації сторінки у розділі меню «Доступ до публічної інформації: Контактна інформація», датується 22 вересня 2015 року.

Особи, контакти яких були вказані в даному розділі, ствердили, що не володіють інформацією щодо доступу до даних на сайті, зокрема, щодо контактів медичних частин ЦОЗ ДКВС (до прикладу, 0995087003, Управління ДПтС України в Івано-Франківській області, Провідний спеціаліст (з документального забезпечення та архівної справи).

За даними сайту (ліве меню сайту: «Доступ до публічної інформації: Звіти про роботу із запитами на інформацію») звіти про підсумки роботи із запитами на інформацію останній раз оприлюднювалися в лютому 2015 року.

У наступній таблиці наведені номери телефонів підрозділів ДКВС, які є або відключеними, або на дзвінки яких немає відповіді.

Номер телефону

Назва підрозділу

Причина відсутності доступу

+380 (44) 207 36 09

загальна «гаряча лінія» ДКВС

На дзвінки немає відповіді

+(044) 207-36-93

Департамент з виконання кримінальних покарань (вул. Юрія Іллєнка, 81, м. Київ)

На дзвінки немає відповіді

+(056) 740-34-57

Південно-Східного міжрегіональне управління, повноваження якого поширюються на територію Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей

Номер є непрацюючим

+(048) 766-47-12

 

Південного міжрегіонального управління, повноваження якого поширюються на територію Одеської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської

На дзвінки немає відповіді

+(0432) 27-94-09

 

Центрально-Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюються на територію Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей

На дзвінки немає відповіді

+(0322) 97-68-86

Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюються на територію Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської областей

На дзвінки немає відповіді

+(050)6500475

Вкладка сайту «Відділ комунікації із засобами масової інформації та громадськістю»

На дзвінки немає відповіді

Отже, всупереч вимогам щодо вмісту контактної інформації кожного підрозділу органу виконавчої влади, контактні дані підрозділів ДКВС є або неактуальними, на звернення за якими ніхто не відповідає, відсутні або є неповними (відсутні номери телефонів, електронні адреси, тощо). 

Таким чином, офіційний сайт та служба «гарячої лінії» Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — ДКВС) не відповідає вимогам належного доступу до інформації та перешкоджає громадянам та громадським об’єднанням у реалізації та захисті своїх прав.

Відповідно до вищевикладеного та ст. 19-20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», —

 

Просимо:

1. Припинити порушення, зазначені у цій скарзі порушення чинного законодавства про доступ до публічної інформації.

2. Забезпечити:

 •  діяльність та належне функціонування кожного розділу сайту,  всіх наявних пунктів і підпунктів меню;
 • невідкладно замінити усю застарілу контактну інформацію на актуальну, яка може забезпечити зв’язок з посадовими особами ДКВС;
 • внести повну та належну інформацію про адреси та засоби зв’язку підрозділами ДКВС, зокрема, їх основними регіональними підрозділами ДКВС (включно з кожною установою обмеження чи позбавлення волі) із зазначенням актуальних та доступних електронних адрес та номерів телефонів приймалень громадян  та канцелярій таких підрозділів та установ.

3. Впровадити у відкритому доступі звідність перед громадськістю щодо статистики стану здоров’я осіб, позбавлених волі, із класифікацією за видами захворювань, в тому числі кількість захворілих на коронавірус (COVID-19), виробничими травмами, смертністю, тощо.

Додатки:

 1. Скріншот 1 (щодо непрацюючих номерів телефонів).
 2. Скріншот 2 (щодо непрацюючих категорій меню сайту).
 3. Скріншот 3 (щодо неоновленої інформації).
 4. Скріншот 4 (щодо неоновленої інформації).
 5. Скріншот 5 (щодо неоновленої інформації).
 6. Скріншот 6 (щодо неповної інформації).

 

З повагою
Євгеній Захаров
директор


Проєкт ЄС «Чинимо опір катуванням, жорстокому поводженню та безкарності в Україні»

 Поділитися