MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

ПРЕС-РЕЛІЗ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ

29.12.1999   

Севастопольська правозахисна група володіє ін­формацією про те, що в 1993 році на Чорноморському Флоті проводилися роботи по демонтажу ядерних боє­зарядів, окремі частини яких були потім поховані на те­риторії міста Севастополя. Управлінням Служби Безпеки України було проведено перевірку цього факту, в ре­зультаті якої було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Однак, таке рішення старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в м. Севастополі підполковник юстиції С.В.Дєдов, прийняв лише на підставі свідчень одного з колишніх військовослужбовців Чорноморського Флоту Російської Федерації, що займав посаду помічника ко­мандира військової частини по роботі з особовим скла­дом.

На думку СПГ, прийняті з боку СБУ дії не можуть вважатися достатніми для того, щоб розсіяти сумніви громадськості. Тому, організація офіційно звернулася до Командуючого Чорноморським Флотом Російської Фе­дерації адмірала В.П.Комоєдова з проханням підтвер­дити або спростувати інформацію про поховання радіо­активних матеріалів на території міста Севастополя.

Беручи до уваги надзвичайну важливість проб­леми, Севастопольська правозахисна група закликає всіх, хто зацікавлений у встановленні істини в цій справі направити свої запити на адресу компетентних посадо­вих осіб; розпочати журналістські розслідування; прово­дити публічні обговорення та обмін інформацією.

Обращение Севастопольської правозахисної групи

Командующему

Черноморским Флотом

Российской Федерации

Адмиралу Комоедову В.П.

Копия: СМИ

 Уважаемый Владимир Петрович!

Наша организация располагает сведениями, пока не имеющими своего подтверждения из официальных источников, о том, что в 1993 году, в некоторых воин­ских частях Черноморского Флота производились ра­боты по демонтажу ядерных боезарядов. Затем, соглас­но той же информации, материалы, содержащие радио­активные элементы, были тайно захоронены в одной из штолен в городской черте Севастополя.

Вся информация, касающаяся возможного вред­ного воздействия веществ либо материалов на  здоро­вье людей или окружающую среду представляет особый  интерес для общества. Поэтому мы вынуждены не остав­лять без внимания любые сообщения, касающиеся этой проблемы, независимо от надежности источника информации. В то же время, те данные, которыми мы располагаем, не позволяют на сегодняшний день де­лать какие-либо определенные выводы.

В связи с этим обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой предоставить официальную информацию о том, действительно ли имели место вышеизложенные факты. Напоминаю Вам, что Ст.50 Конституции Украины гарантирует каждому право на безопасную окружающую среду, право доступа к информации о состоянии окру­жающей среды, а также запрещает засекречивание та­кого рода информации.

С уважением, Роман Романов

Исполнительный директор Севастопольской правозащитной группы

 Поділитися