MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Політика надання грошової або гуманітарної допомоги жертвам воєнних злочинів

29.02.2024   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ця політика регулює надання гуманітарної або грошової допомоги цивільним особам, які постраждали від військових злочинів та інших порушень прав людини (вчинених після 24 лютого 2022 року), які звернулися з відповідним письмовим зверненням до Громадської організації «Харківська правозахисна група» (далі – ГО «ХПГ»).
 2. ГО «ХПГ» надає гуманітарну та грошову допомогу жертвам воєнних злочинів та інших порушень прав людини в Україні не частіше одного разу на рік, відповідно до Статуту Організації та на виконання грантових угод з партнерськими організаціями (донорами), що діють на час надання такої допомоги.
 3. Гуманітарною допомогою вважається надання продуктів харчування, виробів медичного призначення, товарів для дітей, одягу, засобів санітарії та гігієни та інших предметів першої необхідності. Гуманітарна допомога на одну особу являє собою пакунок гуманітарної допомоги. Конкретний вміст пакунку та його вартість визначає менеджер з гуманітарної та грошової допомоги (далі – менеджер) за погодженням з директором ГО «ХПГ», а також з партнерськими організаціями (донорами) за грантовими угодами, якщо таке погодження передбачено угодами. Гранична вартість гуманітарного пакунку не може перевищувати 3470 (три тисячі чотириста сімдесят) гривень .
 4. Грошова допомога є направлення коштів на рахунок потерпілого від воєнного злочину чи іншого порушення прав людини, або його близького родича, або документально визнаного опікуна. Граничний розмір грошової допомоги визначається керівником за погодженням з директором ГО «ХПГ», а також з партнерськими організаціями (грантодавцями) за грантовою угодою, якщо таке узгодження передбачене угодою. У будь-якому разі максимальний розмір грошової допомоги не може перевищувати 3470 грн .
 5. Виплата коштів потерпілому від воєнного злочину чи інших порушень прав людини, або придбання для нього пакунку гуманітарної допомоги здійснюється за договором між ГО « ХПГ» та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Людина і право» ( надалі – БО «Людина і право»), яка виступає посередником між ГО «ХПГ» та кінцевим бенефіціаром, жертвою воєнного злочину. Надання гуманітарної допомоги БО «Людина і право» здійснюється лише після перерахування відповідних цільових коштів для виплати на рахунок БО «Людина і право» з рахунку ГО « ХПГ».
 6. Менеджер самостійно підбирає та закуповує товари для гуманітарних пакунків, враховуючи індивідуальні особливості окремих заявників.

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ГУМАНІТАРНУ АБО ГРОШОВУ ДОПОМОГУ

 1. Гуманітарна та грошова допомога надається на підставі письмової заяви постраждалого внаслідок воєнних злочинів чи інших порушень прав людини до директора БО «Людина і право». Заява на отримання гуманітарної або грошової допомоги повинна містити:
 •  Прізвище, ім'я та по батькові заявника;
 • Дату народження заявника;
 • Номер та серія паспорту заявника, відомості про те, ким і коли видано паспорт;
 • Ідентифікаційний податковий номер заявника;
 • Короткий опис воєнного злочину чи порушення прав людини, жертвою якого став заявник;
 • Склад сім'ї заявника із зазначенням ПІБ та віку кожного члена сім'ї;
 • Контактні телефони заявника;
 • Контактну адресу заявника;
 • Дату написання заяви;
 • Підпис заявника.
 1. У заяві також можуть бути вказані додаткові відомості, необхідні для прийняття рішення про надання гуманітарної чи грошової допомоги, такі як: наявність малолітніх або неповнолітніх дітей, наявність близьких родичів з особливими потребами. Заявник також може вказати особливі побажання щодо отримання гуманітарної допомоги, такі як отримання конкретних товарів чи медичних препаратів  Вартість таких товарів не може перевищувати максимальну вартість гуманітарного пакунку, визначену грантовою угодою між ГО « ХПГ» та партнерською організацією (донором).
 2. До заяви про отримання грошової допомоги обов’язково має бути доданий додаток – довідка про реквізити банківського рахунку.
 3. До заяви про отримання грошової або гуманітарної допомоги додається копія паспорту заявника, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, згода на обробку персональних даних, копія свідоцтва про народження дитини (дітей), копії документів, що засвідчують статус потерпілого (наприклад, медичні довідки, свідоцтво про смерть, акт огляду пошкодженого будинку, виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань тощо) . Копії документів можуть бути надані в паперовому або електронному вигляді. Електронні копії необхідно якнайшвидше надіслати за номером телефону, вказаним працівником ГО « ХПГ». Строк розгляду заяви починається з дня надсилання відповідних копій документів. Відсутність зазначених документів унеможливлює розгляд заяви. У випадку ненадання заявником зазначених документів протягом трьох місяців з дня подання заяви, заява не розглядається.
 4. Якщо заявник не надає інформацію, необхідну для заповнення заяви, та (або) не має необхідних документів, рішення про прийняття або відхилення заяви приймає менеджер. Якщо заявник не має контактного телефону, заявник може вказати номер іншої (довіреної) особи.
 5. Заявник, який отримує відмову, має право знати, чому його/її не обрали для отримання допомоги. На запит такого заявника має буде надано коротке обґрунтування рішення. Рішення має гуртуватися на критеріях відбору, вказаних у цій Політиці.
 6. У разі звернення за наданням грошової чи гуманітарної допомоги під час особистого виїзного прийому, про таке звернення робиться відповідний запис у Журналі обліку надання гуманітарної (грошової) допомоги.

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО НАДАННЯ ГРОШОВОЇ АБО ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

 1. Розгляд заяви про надання грошової або гуманітарної допомоги не може перевищувати десяти робочих днів. Про результати розгляду заяви менеджер повідомляє заявника усно за телефоном, вказаним заявником під час звернення. Таке повідомлення повинно бути зроблено протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення.
 2. Бенефіціарами гуманітарної чи грошової допомоги можуть бути лише цивільні особи, які стали жертвами воєнних злочинів і порушень прав людини .
 3. Грошова та гуманітарна допомога надаються таким категоріям цивільних осіб, які постраждали від воєнних злочинів і порушень прав людини :
 • Особи, які пережили катування та жорстоке поводження, включаючи сексуальне та гендерне насильство;
 • Родичі загиблих (батьки, діти, бабусі, дідусі, подружжя, рідні брати та сестри);
 • Особи, які постраждали внаслідок бойових дій;
 • Родичі зниклих безвісти, якщо зникнення пов'язане з воєнним конфліктом;
 • Родичі ув'язнених, які не звільнилися;
 • Звільнені з полону;
 • Власники зруйнованих будівель з четвертим ступенем руйнування або більше ніж 75%.

Групи у вказаному списку розташовано в порядку пріоритету. Найвищий пріоритет (1) надається жертвам катувань, жорстокого та нелюдського поводження, родичам загиблих внаслідок воєнного  конфлікту та поранених під час бойових дій. Середній пріоритет (2) надається родичам зниклих безвісти та звільненим з полону, щодо яких немає інформації про застосування тортур.

Грошова та гуманітарна допомога надається бенефіціарам у порядку черговості, тобто при великій кількості звернень спочатку вона надається групі з найвищим пріоритетом, потім групі із середнім пріоритетом і лише потім – всім іншим. При цьому, у будь-якому випадку надзвичайний пріоритет матимуть особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 17 цієї політики.

 1. Особливий (надзвичайний) пріоритет надаватиметься таким особам, які мають найвищий пріоритет (1):
  • Особам з інвалідністю та важкими захворюваннями
  • Батькам та опікунам 3 і більше дітей
  • Самотнім людям похилого віку
 2. ГО «ХПГ» зобов’язується розміщувати інформацію про критерії відбору та види допомоги на платформах, де вона буде легко доступною та зрозумілою для потенційних бенефіціарів. Це стосується веб-сайту KHPG і платформ соціальних мереж, а також офісів ХПГ і пунктів прийому на місцях.
 3. За загальним правилом, одночасне надання грошової та гуманітарної допомоги одній особі не допускається. Якщо особа звертається за обома видами допомоги, менеджер приймає остаточне рішення про призначення одного з видів допомоги з урахуванням особливих обставин життя заявника. Допомога надається на одну родину одноразово незалежно від кількості постраждалих членів родини та кількості вчинених відносно них злочинів.
 4. Рішення про відмову у наданні гуманітарної допомоги має бути складено у формі звіту щодо кожної конкретної особи із зазначенням причин такої відмови. Звіт подається директору ГО «ХПГ» та бухгалтеру.
 5. У разі збільшення кількості звернень до ГО «ХПГ» від потерпілих від воєнних злочинів та порушень прав людини для надання гуманітарних пакунків та грошових переказів таким постраждалим, менеджер має право встановлювати додаткові критерії пріоритетності надання гуманітарної чи грошової допомоги. Такі критерії мають бути погоджені з директором ГО « ХПГ» та опубліковані на сайті ХПГ.
 6. Після прийняття рішення про надання гуманітарної чи грошової допомоги менеджер виконує його протягом десяти робочих днів. Гуманітарну допомогу має бути відправлено за допомогою поштових служб ДП «Укрпошта» або «Нова пошта». В окремих випадках, коли на територіях проживання заявників немає поштового зв’язку, доставка гуманітарної допомоги може бути здійснена особисто автомобільним транспортом або із залученням сторонніх осіб. Грошова допомога надається шляхом перерахування на рахунки заявників.
 7. ГО «ХПГ» зобов’язується створити безпечний, анонімний спосіб для бенефіціарів подавати скарги, якщо вони зазнають жорстокого поводження, переслідувань або інших грубих неправомірних дій з боку персоналу, відповідального за допомогу. Такі скарги можуть стосуватися будь-якого зловживання правами з боку менеджера або інших співробітників організації, включаючи вимоги хабарів, сексуальні чи інші форми домагань, вимоги будь-яких послуг або робіт на користь співробітника або третіх осіб, а також можуть містять відомості про нетактовну чи некоректну поведінку менеджера чи інших працівників організації, образи, нетерпимі висловлювання тощо. Кожна форма заяви до ГО «ХПГ» має містити відомості  про електронну пошту, на яку особа може подати скаргу, та посилання на Етичні засади ХПГ, яким має відповідати поведінка працівника ГО «ХПГ». Скарги розглядаються директором організації. Якщо є підстави для скарги, директором має бути розпочато розслідування, у ході якого буде зібрано додаткову інформацію від скаржника та інших осіб. Про результати розгляду особу буде повідомлено за контактами, вказаними у відповідній скарзі. Анонімні скарги не допускаються, але конфіденційність щодо особи скаржника гарантується. Директор, який приймає та обробляє скаргу, не розголошуватиме будь-які особисті дані з будь-якої скарги без прямої згоди скаржника .

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Усі співробітники або консультанти ГО «ХПГ» та БО «Людина і право» , які відповідають за відбір бенефіціарів та розподіл допомоги, зобов’язані підписати та дотримуватися кодексу поведінки ХПГ. Порушники мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
 2. Ця політика не зобов’язує ГО «ХПГ» надавати гуманітарну чи грошову допомогу кожному, хто звернеться за такою допомогою.
 3. Рішення про відмову в наданні гуманітарної чи грошової допомоги може бути оскаржене директору ГО «ХПГ» протягом тридцяти днів з дня його прийняття.
 Поділитися