MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Європейський кодекс соціального забезпечення

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину

Рамкова ковенція про захист національних меншин

Європейська хартія регіональних мов або меншин

Європейська соціальна хартія

Додатковий протокол до Європеської соціальної хартії який передбачає систему колективного оскарження

Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Рекомендация № R(85)7 Кабинета Министров стран-членов " О преподавании и обучении правам человека в школах" (Принята Комитетом Министров 14 мая 1985 г. )

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та Першого протоколу до неї

Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Конвенція про захист прав і основних свобод людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу No. 11*

Статут Ради Європи