MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Друзі та соратники Сахарова на Пам’ятних конвертах, присвячених дисидентам

29.06.2021   
Сергій Дедюлін, Париж
Богатирьов, Боннер, Буртин, Лідія та Олена Чуковські, Якобсон... Асоціація «Російський інститут у Парижі» продовжує випуск Пам’ятних конвертів, присвячених історії дисидентського руху (текст українською та російською мовами).

Асоціація «Російський інститут у Парижі» продовжує випуск Пам’ятних конвертів, присвячених історії дисидентського руху. Сьогодні ми оприлюднюємо доповнення до Першого циклу наших інформаційних та ілюстрованих Пам’ятних конвертів. Той цикл було присвячено ювілеям низки видатних фигур у Громадянському Спротиві, що природним чином сформувався у колишньому СРСР 55 років тому, в основному – у 1965–1966 роках. У суспільному правозахисному русі – відкритому, мирному та ненасильницькому, – що, безперечно, певним чином вплинув на хід не лише вітчизняної, але і світової історії.

Перші чотири тематичних макети нагадували про академика Андрія Сахарова, а також про близьких до нього тією чи іншою мірою Андрія Амальрика, Анатолія Марченка, Григорія Под’япольського. Тепер до цього циклу додано ще вісім конвертів, присвячених правозахисникам та літераторам, більш чи менш відомим, але по-своєму ніяк не менш яскравим та талановитим. Усі вони значною мірою були дружньо або творчо пов’язані з Андрієм Дмитровичем.

Це письменниця і мемуаристка, гордість російської публіцистики (як назвав її Олександр Солженіцин) Лідія Чуковська – її багаторічну та неоціненну роботу ілюструють тут цілих три випуски Пам’ятних конвертів; видатний редактор і журналіст, політичний мислитель і публіцист Юрій Буртин; трагічно загиблий, вбитий по-звірячому (вбивць так і не знайшли) блискучий перекладач Костянтин Богатирьов; визначна сучасниця, що зазнала подібних замахів (причому двічі) – на щастя, не доведених злочинцями до краю – вчена, літераторка і громадська діячка Олена Чуковська; одна з найневтомніших та діяльних учасниць Спротиву Олена Боннер (друга дружина, вірна супутниця акад. А. Д. Сахарова); неабиякий літератор і перекладач, публіцист і редактор Анатолій Якобсон – кожен з них зробив ділом і словом незамінний внесок у правозахисний та культурний рух, надав унікальних рис його різноманітному образу, уже навіки закарбованому в історії.

Засвідчуємо, що значно більший інформаційний та ілюстративний, конкретний та концептуальний матеріал у вигляді розширеного коментаря (який почасти розкриває геть не досліджені досі питання) буде опубліковано в наших окремих зошитах-каталогах кожного з циклів Пам’ятних конвертів.

Темою ж наступного циклу, майже готового до публікації, заплановано ще один, вже інтернаціональний борг вдячної пам’яті й щасливої подяки – у міру снаги й можливостей конспективна розповідь про порівняно недавню – драматичну, проте в результаті переможну – епопею звершень наших ближніх сусідів – про «Празьку весну» (1968–1969) та «Оксамитову революцію» (1989)…


Ассоциация «Русский институт в Париже» продолжает выпуск Памятных конвертов, посвященных истории диссидентского движения. Сегодня мы обнародуем дополнение к самому Первому циклу наших информационных и иллюстрированных Памятных конвертов. Тот цикл был посвящён юбилеям ряда замечательных фигур в Гражданском Сопротивлении, естественным образом сформировавшемся в экс-СССР 55 лет назад, в основном в 1965–1966 годах. В общественном правозащитном движении – открытом, мирном и ненасильственном, – бесспорно оказавшем определенное воздействие на ход не только отечественной, но и мировой истории.

Первые четыре тематических макета напоминали об акад. Андрее Сахарове, а также о близких к нему в той или иной степени Андрее Амальрике, Анатолии Марченко, Григории Подъяпольском. Теперь к этому циклу добавлено ещё восемь конвертов, посвящённых правозащитникам и литераторам, более или менее известным, но по-своему никак не менее ярким и талантливым, в значительной степени также дружески или ещё и творчески связанным с Андреем Дмитриевичем.

Это писательница и мемуаристка, гордость русской публицистики (по слову Александра Солженицына) Лидия Чуковская – ее многолетнюю и бесценную работу иллюстрируют тут целых три выпуска Памятных конвертов; выдающийся редактор и журналист, политический мыслитель и публицист Юрий Буртин; трагически погибший, зверски и трусливо убитый ненайденными бандитами блистательный переводчик Константин Богатырёв; сходным образом (причём дважды) подвергшаяся аналогичным покушениям – к счастью, не доведённым преступниками до конца, – замечательная наша современница, учёный, литератор и общественная деятельница Елена Чуковская; одна из самых неутомимых и деятельных участниц Сопротивления Елена Боннэр (вторая супруга, верная спутница акад. А.Д. Сахарова); незаурядный литератор и переводчик, публицист и редактор Анатолий Якобсон – каждый из них внес делом и словом незаменимый вклад в правозащитное и культурное движение, придал уникальные черты его многообразному облику, уже навечно отпечатавшемуся в истории.

Подтверждаем, что ещё больший информационный и иллюстративный, конкретный и концептуальный материал в виде расширенного комментария (отчасти раскрывающего вовсе не исследованные до сих пор вопросы) будет опубликован в наших особых тетрадях-каталогах каждого из циклов Памятных конвертов.

Темой же следующего цикла, почти готового к публикации, намечен ещё один, уже интернациональный долг благодарной памяти и счастливой признательности – в меру сил и возможностей конспективный рассказ о сравнительно недавней драматической и в итоге победительной эпопее свершений наших ближних соседей – о «Пражской весне» (1968–1969) и «Бархатной революции» (1989)...


Ви можете скачати конверти у форматі pdf:

Костянтин Богатирьов

Олена Боннер

Юрій Буртин

Олена Чуковська

Лідія Чуковська (1)

Лідія Чуковська (2)

Лідія Чуковська (3)

Анатолій Якобсон

 Поділитися